Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

För studenter från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp,
- SF1662 Diskret matematik 7,5, eller SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp, alternativt SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CINTE ersätts kursen IK2218 Internets protokoll och principer, mot en valfri kurs minst 6 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi En poäng per läsår 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 60509 30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar

Spår, kognitiva system (CSCS)

Kurser (CSCS)

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas med följande obligatoriska kurser:

  1. Datorseende och robotik:
    DD2410, DD2423, DD2424.
  2. Konverserande system:
    Villkorligt valfria: DT2112 och DT2119 (en ska väljas), och
    minst 7,5 hp av: DD2424, DD2437, DT2140, DD2418,
    samt läses: DT2151 (ersätter DT2150).

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 60509 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2410 Introduktion till robotik Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik 7,5 hp 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp 7,5
DT2151 Projekt i konverserande system Obligatorisk för delspåret Konverserande system 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60501 15,0 hp 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60493 9,0 hp 6,0 3,0
DD2418 Språkteknologi 60512 6,0 hp 6,0
SF1861 Optimeringslära 60019 6,0 hp 6,0
DT2410 Audioteknik 7,5 hp

Spår, dataanalys (CSDA)

Kurser (CSDA)

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424.
     - Villkorligt valfri kurs (en måste läsas): DD2434, DD2437, DD2420.

2.  Behandling av naturliga språk:Kurslistor
     Obligatoriska kurser: DD2476 och DD2418.

3.  Bioinformatik:
     Obligatorisk kurs: SF2940.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2430 Projektkurs i dataanalys 7,5 hp 3,5 4,0
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 60509 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori Obligatorisk för delspåret Bioinformatik 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
DD2419 Projektkurs i robotik och autonoma system 61280 9,0 hp 4,5 4,5

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Kurser (CSID)

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas under årskurs 1-2.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 60509 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse 9,0 hp 4,5 4,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Kurser (CSSC)

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser (en måste läsas): DD2437, DD2257, DD2365.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2444 Projektkurs i beräkningsvetenskap 7,5 hp 7,5
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 60509 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp 7,5
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 hp 3,5 4,0
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
DD2360 Tillämpad GPU-programmering 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp 7,5
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 60489 6,0 hp 3,0 3,0

Spår, säkerhet och integritet (CSSP)

Kurser (CSSP)

Obligatorisk kurs:
DD2520 Applied Crypotography, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser, varav:
- minst två skall läsas: DD2448, DD2525, DD2496, DD2443, samt
- minst en skall läsas: DD2497, EP2510.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 60509 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp 7,5
DD2496 Integritetsskyddande tekniker 7,5 hp 7,5
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp 7,5

Spår, programvaruteknik (CSST)

Kurser (CSST)

Ett av de två delspåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 och DD2488.
- Villkorligt valfria kurser (en måste väljas): DD2372, DD2457.

2. Programvaruteknik
- Villkorligt valfria kurser (minst två måste läsas): DD2443, DD2459, DD2460, DD2481, DD2482.
- Villkorligt valfria kurser (minst en måste läsas): DD2487, DD2497.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 60509 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion Obligatorisk för delspåret Programspråk 9,0 hp 4,5 4,5
DD2487 Storskalig programvaruutveckling Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp 7,5
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp 7,5
DD2457 Programsemantik och programanalys Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 60195 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60493 9,0 hp 6,0 3,0

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Kurser (CSTC)

Obligatoriska kurser för alla:
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448.
- Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna ska läsas): DD2445, DD2442.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452.
- Villkorligt valfria kurser (minst 7,5 hp ska läsas): DD2459, DD2448, DD2457, DD2460, DD2372, DD2443, DD2442.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp 4,0 3,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 60509 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi Villkorligt valfri för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp 7,5
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp 7,5
DD2452 Formella metoder Obligatorisk för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp 7,5
DD2457 Programsemantik och programanalys Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 60195 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp 7,5

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Kurser (CSVG)

Minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 60509 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60459 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60484 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 60540 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60491 7,5 hp 7,5