Årskurs 2

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

För studenter från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp,
- SF1662 Diskret matematik 7,5, eller SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp, alternativt SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CINTE ersätts kursen IK2218 Internets protokoll och principer, mot en valfri kurs minst 6 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi
En poäng per läsår
50973 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp

Inriktningar

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas med följande obligatoriska kurser:

  1. Datorseende och robotik:
    DD2410, DD2423, DD2424.
  2. Konverserande system:
    Villkorligt valfria: DT2112 och DT2119 (en ska väljas), och
    minst 7,5 hp av: DD2424, DD2437, DT2140, DD2418,
    samt läses: DT2150.

Med reservation för ändringar.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
7,5 hp
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
7,5 hp
DD2425 Robotik och autonoma system
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
9,0 hp
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
7,5 hp
DT2150 Projekt i kognitiva system
Obligatorisk för delspåret Konverserande system
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp
DT2410 Audioteknik 7,5 hp
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424.
     - Villkorligt valfri kurs (en måste läsas): DD2434, DD2437, DD2420.

2.  Behandling av naturliga språk:
     Obligatoriska kurser: DD2476 och DD2418.

3.  Bioinformatik:
     Obligatoriska kurser: SF2940 och DD2404.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2430 Projektkurs i dataanalys 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2404 Tillämpad bioinformatik
Obligatorisk för delspåret Bioinformatik
7,5 hp
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning
7,5 hp
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning
7,5 hp
SF2940 Sannolikhetsteori
Obligatorisk för delspåret Bioinformatik
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas under årskurs 1-2..

Med reservation för ändringar.

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser (en måste läsas): DD2437, DD2257, DD2365.

Med reservation för ändringar.

Obligatorisk kurs:
DD2520 Applied Crypotography, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser, varav:
- minst två skall läsas: DD2448, DD2525, DD2496, DD2443, samt
- minst en skall läsas: DD2497, EP2510.

Rekommenderade valfria kurser:
DD2528 (ny kurs), DD2460, EN2720, ID2218, EP2520, EP2790.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2520 Tillämpad kryptografi 60581 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet 60583 7,5 hp
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp
DD2496 Integritetsskyddande tekniker 7,5 hp
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet 7,5 hp
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2720 Etisk hackning 51166 7,5 hp
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 51852 7,5 hp

Ett av de två delspåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 och DD2488.
- Villkorligt valfria kurser (en måste väljas): DD2372, DD2457.

2. Programvaruteknik
- Villkorligt valfria kurser (minst två måste läsas): DD2443, DD2459, DD2460, DD2481, DD2482, DD2528.
- Villkorligt valfria kurser (minst en måste läsas): DD2487, DD2497.

Med reservation för ändringar.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp
DD2487 Storskalig programvaruutveckling
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp
DD2488 Kompilatorkonstruktion
Obligatorisk för delspåret Programspråk
9,0 hp
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp
DD2528 Pålitliga autonoma system
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 50456 9,0 hp
DD2421 Maskininlärning 60110 7,5 hp
ID1217 Programmering av parallella system 60718 7,5 hp
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60119 9,0 hp

Obligatoriska kurser för alla:
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448.
- Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna ska läsas): DD2445, DD2442.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452.
- Villkorligt valfria kurser (minst 7,5 hp ska läsas): DD2459, DD2448, DD2457, DD2460, DD2372, DD2443, DD2442, DD2445.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi
Villkorligt valfri för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp
DD2445 Komplexitetsteori
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp
DD2452 Formella metoder
Obligatorisk för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 50456 9,0 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50338 6,0 hp
ID1217 Programmering av parallella system 60718 7,5 hp

Minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.