Årskurs 2

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

För studenter från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp,
- SF1662 Diskret matematik 7,5, eller SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp, alternativt SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CINTE ersätts kursen IK2218 Internets protokoll och principer, mot en valfri kurs minst 6 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi
En poäng per läsår
50973 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp

Inriktningar

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas med följande obligatoriska kurser:

  1. Datorseende och robotik:
    DD2410, DD2423, DD2424.
  2. Konverserande system:
    Villkorligt valfria: DT2112 och DT2119 (en ska väljas), och
    minst 7,5 hp av: DD2424, DD2437, DT2140, DD2418,
    samt läses: DT2150.

Med reservation för ändringar.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
50645 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
50719 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
50603 7,5 hp 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
7,5 hp
DT2150 Projekt i kognitiva system
Obligatorisk för delspåret Konverserande system
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori 50680 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 50618 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 50687 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60019 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp
DT2410 Audioteknik 7,5 hp

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424.
     - Villkorligt valfri kurs (en måste läsas): DD2434, DD2437, DD2420.

2.  Behandling av naturliga språk:
     Obligatoriska kurser: DD2476 och DD2418.

3.  Bioinformatik:
     Obligatoriska kurser: SF2940 och DD2404.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2430 Projektkurs i dataanalys 50734 7,5 hp 3,5 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning
50719 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori
Obligatorisk för delspåret Bioinformatik
50680 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning
50618 7,5 hp 7,5
DD2404 Tillämpad bioinformatik
Obligatorisk för delspåret Bioinformatik
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50603 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 50687 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 50328 6,0 hp 6,0
DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas under årskurs 1-2..

Med reservation för ändringar.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 50669 9,0 hp 3,0 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50650 6,0 hp 6,0
DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse 9,0 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser (en måste läsas): DD2437, DD2257, DD2365.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2444 Projektkurs i beräkningsvetenskap 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 50719 7,5 hp 7,5
DD2257 Visualisering 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2820 Modellering av dynamiska system 50762 7,5 hp 7,5
SF2561 Finita elementmetoden 50752 7,5 hp 7,5
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 50753 7,5 hp 3,5 4,0
BB2280 Molekylär modellering 50921 7,5 hp 7,5
DD2360 Tillämpad GPU-programmering 50350 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp 7,5
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 6,0 hp
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp

Obligatorisk kurs:
DD2520 Applied Crypotography, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser, varav:
- minst två skall läsas: DD2448, DD2525, DD2496, DD2443, samt
- minst en skall läsas: DD2497, EP2510.

Rekommenderade valfria kurser:
DD2528, DD2460, EN2720, ID2218, EP2520, EP2790.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 50743 7,5 hp 7,5
DD2496 Integritetsskyddande tekniker 7,5 hp
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet 7,5 hp
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2720 Etisk hackning 50048 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 50608 7,5 hp 7,5
DD2528 Pålitliga autonoma system 7,5 hp

Ett av de två delspåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 och DD2488.
- Villkorligt valfria kurser (en måste väljas): DD2372, DD2457.

2. Programvaruteknik
- Villkorligt valfria kurser (minst två måste läsas): DD2443, DD2459, DD2460, DD2481, DD2482, DD2528.
- Villkorligt valfria kurser (minst en måste läsas): DD2487, DD2497.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
50743 7,5 hp 7,5
DD2457 Programsemantik och programanalys
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
6,0 hp
DD2487 Storskalig programvaruutveckling
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp
DD2488 Kompilatorkonstruktion
Obligatorisk för delspåret Programspråk
9,0 hp
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp
DD2528 Pålitliga autonoma system
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 51623 9,0 hp 4,5 4,5
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp

Obligatoriska kurser för alla:
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448.
- Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna ska läsas): DD2445, DD2442.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452.
- Villkorligt valfria kurser (minst 7,5 hp ska läsas): DD2459, DD2448, DD2457, DD2460, DD2372, DD2443, DD2442, DD2445.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi
Villkorligt valfri för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
50705 7,5 hp 7,5
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
50743 7,5 hp 7,5
DD2445 Komplexitetsteori
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp
DD2452 Formella metoder
Obligatorisk för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp
DD2457 Programsemantik och programanalys
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
6,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 51623 9,0 hp 4,5 4,5
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp

Minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 50669 9,0 hp 3,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 50647 6,0 hp 6,0
DD2257 Visualisering 7,5 hp
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50603 7,5 hp 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp