Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Kompletterande information

För studenter från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp,
- SF1662 Diskret matematik 7,5, eller SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp, alternativt SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CINTE ersätts kursen IK2218 Internets protokoll och principer, mot en valfri kurs minst 6 hp.

Kompletterande information

För studenter från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp,
- SF1662 Diskret matematik 7,5, eller SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp, alternativt SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CINTE ersätts kursen IK2218 Internets protokoll och principer, mot en valfri kurs minst 6 hp.

Spår, kognitiva system (CSCS)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas med följande obligatoriska kurser:

 1. Datorseende och robotik:
  DD2410, DD2423, DD2424.
 2. Konverserande system:
  Villkorligt valfria: DT2112 och DT2119 (en ska väljas), och
  minst 7,5 hp av: DD2424, DD2437, DT2140, DD2418,
  samt läses: DT2150.

Med reservation för ändringar.

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas med följande obligatoriska kurser:

 1. Datorseende och robotik:
  DD2410, DD2423, DD2424.
 2. Konverserande system:
  Villkorligt valfria: DT2112 och DT2119 (en ska väljas), och
  minst 7,5 hp av: DD2424, DD2437, DT2140, DD2418,
  samt läses: DT2150.

Med reservation för ändringar.

Spår, dataanalys (CSDA)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424.
     - Villkorligt valfri kurs (en måste läsas): DD2434, DD2437, DD2420.

2.  Behandling av naturliga språk:
     Obligatoriska kurser: DD2476 och DD2418.

3.  Bioinformatik:
     Obligatoriska kurser: SF2940 och DD2404.

Med reservation för ändringar.

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424.
     - Villkorligt valfri kurs (en måste läsas): DD2434, DD2437, DD2420.

2.  Behandling av naturliga språk:
     Obligatoriska kurser: DD2476 och DD2418.

3.  Bioinformatik:
     Obligatoriska kurser: SF2940 och DD2404.

Med reservation för ändringar.

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Totalt minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas under årskurs 1-2.

Med reservation för ändringar.

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas under årskurs 1-2..

Med reservation för ändringar.

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser (en måste läsas): DD2437, DD2257, DD2365.

Med reservation för ändringar.

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser (en måste läsas): DD2437, DD2257, DD2365.

Med reservation för ändringar.

Spår, säkerhet och integritet (CSSP)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Obligatorisk kurs:
DD2520 Applied Crypotography, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser, varav:
- minst två skall läsas: DD2448, DD2525, DD2496, DD2443, samt
- minst en skall läsas: DD2497, EP2510.

Rekommenderade valfria kurser:
DD2528 (ny kurs), DD2460, EN2720, ID2218, EP2520, EP2790.

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Obligatorisk kurs:
DD2520 Applied Crypotography, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser, varav:
- minst två skall läsas: DD2448, DD2525, DD2496, DD2443, samt
- minst en skall läsas: DD2497, EP2510.

Rekommenderade valfria kurser:
DD2528 (ny kurs), DD2460, EN2720, ID2218, EP2520, EP2790.

Spår, programvaruteknik (CSST)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Ett av de två delspåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 och DD2488.
- Villkorligt valfria kurser (en måste väljas): DD2372, DD2457.

2. Programvaruteknik
- Villkorligt valfria kurser (minst två måste läsas): DD2443, DD2459, DD2460, DD2481, DD2482, DD2528.
- Villkorligt valfria kurser (minst en måste läsas): DD2487, DD2497.

Med reservation för ändringar.

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Ett av de två delspåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 och DD2488.
- Villkorligt valfria kurser (en måste väljas): DD2372, DD2457.

2. Programvaruteknik
- Villkorligt valfria kurser (minst två måste läsas): DD2443, DD2459, DD2460, DD2481, DD2482, DD2528.
- Villkorligt valfria kurser (minst en måste läsas): DD2487, DD2497.

Med reservation för ändringar.

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser för alla:
-
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448.
- Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna ska läsas): DD2445, DD2442.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452.
- Villkorligt valfria kurser (minst 7,5 hp ska läsas): DD2459, DD2448, DD2457, DD2460, DD2372, DD2443, DD2442, DD2445.

Med reservation för ändringar.

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser för alla:
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448.
- Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna ska läsas): DD2445, DD2442.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452.
- Villkorligt valfria kurser (minst 7,5 hp ska läsas): DD2459, DD2448, DD2457, DD2460, DD2372, DD2443, DD2442, DD2445.

Med reservation för ändringar.

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.