Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

För studenter från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp,
- SF1662 Diskret matematik 7,5, eller SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp, alternativt SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CINTE ersätts kursen IK2218 Internets protokoll och principer, mot en valfri kurs minst 6 hp.

Årskurs 2

Kompletterande information

För studenter från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp,
- SF1662 Diskret matematik 7,5, eller SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp, alternativt SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CINTE ersätts kursen IK2218 Internets protokoll och principer, mot en valfri kurs minst 6 hp.

Spår, kognitiva system (CSCS)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas med följande obligatoriska kurser:

 1. Datorseende och robotik:
  DD2410, DD2423, DD2424.
 2. Konverserande system:
  Villkorligt valfria: DT2112 och DT2119 (en ska väljas), och
  minst 7,5 hp av: DD2424, DD2437, DT2140, DD2418,
  samt läses: DT2150 (ersätts fr o m HT20 av DT2151).

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas med följande obligatoriska kurser:

 1. Datorseende och robotik:
  DD2410, DD2423, DD2424.
 2. Konverserande system:
  Villkorligt valfria: DT2112 och DT2119 (en ska väljas), och
  minst 7,5 hp av: DD2424, DD2437, DT2140, DD2418,
  samt läses: DT2151 (ersätter DT2150).

Med reservation för ändringar.

Spår, dataanalys (CSDA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424.
     - Villkorligt valfri kurs (en måste läsas): DD2434, DD2437, DD2420.

2.  Behandling av naturliga språk:
     Obligatoriska kurser: DD2476 och DD2418.

3.  Bioinformatik:
     Obligatorisk kurs: SF2940.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424.
     - Villkorligt valfri kurs (en måste läsas): DD2434, DD2437, DD2420.

2.  Behandling av naturliga språk:Kurslistor
     Obligatoriska kurser: DD2476 och DD2418.

3.  Bioinformatik:
     Obligatorisk kurs: SF2940.

Med reservation för ändringar.

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Totalt minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas under årskurs 1-2.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas under årskurs 1-2..

Med reservation för ändringar.

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser (en måste läsas): DD2437, DD2257, DD2365.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser (en måste läsas): DD2437, DD2257, DD2365.

Med reservation för ändringar.

Spår, säkerhet och integritet (CSSP)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Obligatorisk kurs:
DD2520 Applied Crypotography, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser, varav:
- minst två skall läsas: DD2448, DD2525, DD2496, DD2443, samt
- minst en skall läsas: DD2497, EP2510.

Rekommenderade valfria kurser:
DD2460, EN2720, ID2218, EP2520, EP2790.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Obligatorisk kurs:
DD2520 Applied Crypotography, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser, varav:
- minst två skall läsas: DD2448, DD2525, DD2496, DD2443, samt
- minst en skall läsas: DD2497, EP2510.

Spår, programvaruteknik (CSST)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Ett av de två delspåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 och DD2488.
- Villkorligt valfria kurser (en måste väljas): DD2372, DD2457.

2. Programvaruteknik
- Villkorligt valfria kurser (minst två måste läsas): DD2443, DD2459, DD2460, DD2481, DD2482, DD2528.
- Villkorligt valfria kurser (minst en måste läsas): DD2487, DD2497.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Ett av de två delspåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 och DD2488.
- Villkorligt valfria kurser (en måste väljas): DD2372, DD2457.

2. Programvaruteknik
- Villkorligt valfria kurser (minst två måste läsas): DD2443, DD2459, DD2460, DD2481, DD2482.
- Villkorligt valfria kurser (minst en måste läsas): DD2487, DD2497.

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser för alla:
-
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448.
- Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna ska läsas): DD2445, DD2442.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452.
- Villkorligt valfria kurser (minst 7,5 hp ska läsas): DD2459, DD2448, DD2457, DD2460, DD2372, DD2443, DD2442, DD2445 (ges vartannat år).

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser för alla:
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448.
- Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna ska läsas): DD2445, DD2442.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452.
- Villkorligt valfria kurser (minst 7,5 hp ska läsas): DD2459, DD2448, DD2457, DD2460, DD2372, DD2443, DD2442.

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.