Årskurs 2

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi
En poäng per läsår
50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp

Inriktningar

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp

Ett av delspåren ska väljas:

 1. Datorseende och robotik:
  Obligatoriska kurser: DD2410 Audioteknik och DD2423 Bildbehandling och datorseende, samt
  DD2424 Djupinlärning i Data Science.
 2. Konverserande system:
  - Obligatorisk kurs: DT2151 Projekt i konverserande system.
  - Minst en ska läsas: DT2112 Talteknologi eller DT2119 Igenkänning av tal och talare, och
    minst 7,5 hp ska läsas av: DD2424 Djupinlärning i Data Science, DD2437 Artificiella neuronnät och djupa
    arkitekturer, DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt, DD2418 Språkteknologi.

Vissa kurser ges vartannat år. 

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
7,5 hp
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
7,5 hp
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
7,5 hp
DT2151 Projekt i konverserande system
Obligatorisk för delspåret Konverserande system
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori 50680 7,5 hp
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 50618 7,5 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50689 6,0 hp
DT2410 Audioteknik 50661 7,5 hp
EL2320 Tillämpad estimering 50687 7,5 hp
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60501 15,0 hp
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60493 9,0 hp
DD2418 Språkteknologi 60512 6,0 hp
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp
DD2430 Projektkurs i dataanalys 7,5 hp

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424 Djupinlärning i Data Science.
     - En ska läsas: DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs, DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer, eller
       DD2420 Probabilistiska grafiska modeller.

2.  Behandling av naturliga språk:
     Obligatoriska kurser: DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem och DD2418 Språkteknologi.

3.  Bioinformatik:
     Obligatorisk kurs: SF2940 Sannolikhetsteori.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning
7,5 hp
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning
7,5 hp
SF2940 Sannolikhetsteori
Obligatorisk för delspåret Bioinformatik
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2419 Projektkurs i robotik och autonoma system 9,0 hp
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp

Minst 15 hp ska läsas av: DH2321 Informationsvisualisering, DH2400 Fysisk interaktionsdesign, DH2632 Människa-datorinteraktion högre seminarier, DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp
DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse 9,0 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60332 7,5 hp

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp
DD2444 Projektkurs i beräkningsvetenskap 7,5 hp

En av kurserna ska läsas: 
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer, DD2257 Visualisering, DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2820 Modellering av dynamiska system 50762 7,5 hp
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp
DD2360 Tillämpad GPU-programmering 7,5 hp
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 6,0 hp
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2520 Tillämpad kryptografi 60549 7,5 hp
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp

Minst två ska läsas:
DD2448 Kryptografins grunder, DD2525 Språkbaserad datasäkerhet, DD2496 Integritetsskyddande tekniker,
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar, 
och minst en ska läsas:
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet, EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet 60550 7,5 hp
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp
DD2496 Integritetsskyddande tekniker 7,5 hp
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet 7,5 hp
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2720 Etisk hackning 50048 7,5 hp
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 50608 7,5 hp
DD2528 Pålitliga autonoma system 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp

Ett av spåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 Principer för programspråk och DD2488 Kompilatorkonstruktion.
- En ska läsas: DD2372 Automater och språk eller DD2457 Programsemantik och programanalys.

2. Programvaruteknik
- Obligatorisk kurs: DD2487 Storskalig programvaruutveckling.
- Minst två ska läsas: DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar, DD2459 Programvarutillförlitlighet,
DD2460 Programvarusäkerhet, DD2481 Principer för programspråk, DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps, 
DD2528 Pålitliga autonoma system.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2372 Automater och språk
Villkorligt valfri för delspåret Programspråk
6,0 hp
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp
DD2487 Storskalig programvaruutveckling
Obligatorisk för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp
DD2488 Kompilatorkonstruktion
Obligatorisk för delspåret Programspråk
9,0 hp
DD2528 Pålitliga autonoma system
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 51623 9,0 hp
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60493 9,0 hp

Obligatoriska kurser för alla:
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp

Ett av spåren ska väljas:

1. Algoritmer, komplexitet och kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448 Kryptografins grunder.
- Minst en ska läsas: DD2445 Komplexitetsteori, DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452 Formella metoder.
- Minst 7,5 hp ska läsas: DD2459 Programvarutillförlitlighet, DD2448 Kryptografins grunder, 
DD2457 Programsemantik och programanalys, DD2460 Programvarusäkerhet, DD2372 Automater och språk,
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar, DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi, DD2445 Komplexitetsteori.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2372 Automater och språk
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
6,0 hp
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi
Villkorligt valfri för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp
DD2445 Komplexitetsteori
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp
DD2452 Formella metoder
Obligatorisk för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 51623 9,0 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50689 6,0 hp
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 hp

Minst 18 hp ska läsas av:
DD2257 Visualisering, DH2321 Informationsvisualisering, DH2323 Datorgrafik med interaktion, DH2413 Avancerad grafik och interaktion,
DH2650 Datorspelsdesign.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50670 7,5 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 50669 9,0 hp
DH2321 Informationsvisualisering 60459 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60484 6,0 hp
DH2650 Datorspelsdesign 60102 6,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 50462 7,5 hp
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50603 7,5 hp
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 60540 7,5 hp
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60491 7,5 hp