Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2020

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

För studenter från vid KTH:

- från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
   - DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp,
   - SF1662 Diskret matematik 7,5 hp/SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp/SF1679 Diskret matematik 7,5 hp.

- från CDATE, kull HT11 eller tidigare, är ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

- från CMETE, kull HT15 eller tidigare, är DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

- från CINTE som läst IK1203 Nätverk och kommunikation ersätts IK2218 Internets protokoll och principer mot en valfri breddande datalogikurs om minst 6 hp på avancerad nivå. Med breddande kurs avses kurs som inte ingår i spårets 30 hp.

Årskurs 2

Spår, kognitiva system (CSCS)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av delspåren ska väljas:

 1. Datorseende och robotik:
  Obligatoriska kurser: DD2410 Audioteknik och DD2423 Bildbehandling och datorseende, samt
  DD2424 Djupinlärning i Data Science.
 2. Konverserande system:
  - Obligatorisk kurs: DT2151 Projekt i konverserande system.
  - Minst en ska läsas: DT2112 Talteknologi eller DT2119 Igenkänning av tal och talare, och
    minst 7,5 hp ska läsas av: DD2424 Djupinlärning i Data Science, DD2437 Artificiella neuronnät och djupa
    arkitekturer, DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt, DD2418 Språkteknologi.

Vissa kurser ges vartannat år. 

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av delspåren ska väljas:

 1. Datorseende och robotik:
  Obligatoriska kurser: DD2410 Audioteknik och DD2423 Bildbehandling och datorseende, samt
  DD2424 Djupinlärning i Data Science.
 2. Konverserande system:
  - Obligatorisk kurs: DT2151 Projekt i konverserande system.
  - Minst en ska läsas: DT2112 Talteknologi eller DT2119 Igenkänning av tal och talare, och
    minst 7,5 hp ska läsas av: DD2424 Djupinlärning i Data Science, DD2437 Artificiella neuronnät och djupa
    arkitekturer, DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt, DD2418 Språkteknologi.

Vissa kurser ges vartannat år. 

Spår, dataanalys (CSDA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424 Djupinlärning i Data Science.
     - En ska läsas: DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs, DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer, eller
       DD2420 Probabilistiska grafiska modeller.

2.  Behandling av naturliga språk:
     Obligatoriska kurser: DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem och DD2418 Språkteknologi.

3.  Bioinformatik:
     Obligatorisk kurs: SF2940 Sannolikhetsteori.

Vissa kurser ges vartannat år.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424 Djupinlärning i Data Science.
     - En ska läsas: DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs, DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer, eller
       DD2420 Probabilistiska grafiska modeller.

2.  Behandling av naturliga språk:
     Obligatoriska kurser: DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem och DD2418 Språkteknologi.

3.  Bioinformatik:
     Obligatorisk kurs: SF2940 Sannolikhetsteori.

Vissa kurser ges vartannat år.

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Information om villkorligt valfria kurser

Minst 15 hp ska läsas av: DH2321 Informationsvisualisering, DH2400 Fysisk interaktionsdesign, DH2632 Människa-datorinteraktion högre seminarier, DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben.

Vissa kurser ges vartannat år.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Information om villkorligt valfria kurser

Minst 15 hp ska läsas av: DH2321 Informationsvisualisering, DH2400 Fysisk interaktionsdesign, DH2632 Människa-datorinteraktion högre seminarier, DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben.

Vissa kurser ges vartannat år.

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

En av kurserna ska läsas: 
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer, DD2257 Visualisering, DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik.

Vissa kurser ges vartannat år.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

En av kurserna ska läsas: 
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer, DD2257 Visualisering, DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik.

Vissa kurser ges vartannat år.

Spår, säkerhet och integritet (CSSP)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Information om villkorligt valfria kurser

Minst två ska läsas:
DD2448 Kryptografins grunder, DD2525 Språkbaserad datasäkerhet, DD2496 Integritetsskyddande tekniker, DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar, och
minst en ska läsas:
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet, eller EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs.

Vissa kurser ges vartannat år.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Information om villkorligt valfria kurser

Minst två ska läsas:
DD2448 Kryptografins grunder, DD2525 Språkbaserad datasäkerhet, DD2496 Integritetsskyddande tekniker,
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar, 
och minst en ska läsas:
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet, EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs.

Vissa kurser ges vartannat år.

Spår, programvaruteknik (CSST)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av spåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 Principer för programspråk och DD2488 Kompilatorkonstruktion.
- En ska läsas: DD2372 Automater och språk eller DD2457 Programsemantik och programanalys.

2. Programvaruteknik
- Obligatorisk kurs: DD2487 Storskalig programvaruutveckling.
- Minst två ska läsas: DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar, DD2459 Programvarutillförlitlighet, DD2460 Programvarusäkerhet, DD2481 Principer för programspråk, DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps,
DD2528 Pålitliga autonoma system (ges ej HT20).

Vissa kurser ges vartannat år.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av spåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 Principer för programspråk och DD2488 Kompilatorkonstruktion.
- En ska läsas: DD2372 Automater och språk eller DD2457 Programsemantik och programanalys.

2. Programvaruteknik
- Obligatorisk kurs: DD2487 Storskalig programvaruutveckling.
- Minst två ska läsas: DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar, DD2459 Programvarutillförlitlighet,
DD2460 Programvarusäkerhet, DD2481 Principer för programspråk, DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps, 
DD2528 Pålitliga autonoma system.

Vissa kurser ges vartannat år.

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser för alla:
-
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av spåren ska väljas:

1. Algoritmer, komplexitet och kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448 Kryptografins grunder.
- Minst en ska läsas: DD2445 Komplexitetsteori, DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452 Formella metoder.
- Minst 7,5 hp ska läsas: DD2459 Programvarutillförlitlighet, DD2448 Kryptografins grunder, DD2457 Programsemantik och programanalys, DD2460 Programvarusäkerhet, DD2372 Automater och språk,   DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar,
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi, DD2445 Komplexitetsteori.

Vissa kurser ges vartannat år.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser för alla:
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av spåren ska väljas:

1. Algoritmer, komplexitet och kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448 Kryptografins grunder.
- Minst en ska läsas: DD2445 Komplexitetsteori, DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452 Formella metoder.
- Minst 7,5 hp ska läsas: DD2459 Programvarutillförlitlighet, DD2448 Kryptografins grunder, 
DD2457 Programsemantik och programanalys, DD2460 Programvarusäkerhet, DD2372 Automater och språk,
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar, DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi, DD2445 Komplexitetsteori.

Vissa kurser ges vartannat år.

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Information om villkorligt valfria kurser

Minst 18 hp ska läsas av:
DD2257 Visualisering, DH2321 Informationsvisualisering, DH2323 Datorgrafik med interaktion, DH2413 Avancerad grafik och interaktion,
DH2650 Datorspelsdesign.

Vissa kurser ges vartannat år.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Information om villkorligt valfria kurser

Minst 18 hp ska läsas av:
DD2257 Visualisering, DH2321 Informationsvisualisering, DH2323 Datorgrafik med interaktion, DH2413 Avancerad grafik och interaktion,
DH2650 Datorspelsdesign.

Vissa kurser ges vartannat år.