Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi En poäng per läsår 51271 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp

Inriktningar

Spår, kognitiva system (CSCS)

Kurser (CSCS)

Förkunskapskrav: 
SF1626
Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Datorseende och robotik

Obligatoriska kurser (läses i årskurs 2):
- DD2410 Introduktion till robotik
- DD2423 Bildbehandling och datorseende
- DD2424 Djupinlärning i Data Science

Delspår 2: Konverserande system

Obligatorisk kurs:
- DT2151 Projekt i konverserande system

Minst en ska läsas av:
- DT2112 Talteknologi
DT2119 Igenkänning av tal och talare

Minst 7,5 hp ska läsas av:
DD2424 Djupinlärning i Data Science
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
DD2417 Språkteknologi.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2410 Introduktion till robotik Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik 7,5 hp
DD2423 Bildbehandling och datorseende Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik 7,5 hp
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp
DT2151 Projekt i konverserande system Obligatorisk för delspåret Konverserande system 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60144 15,0 hp
DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem 60364 7,5 hp
DD2417 Språkteknologi 60354 7,5 hp
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
DT2410 Audioteknik 7,5 hp
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

Spår, dataanalys (CSDA)

Kurser (CSDA)

Förkunskaper:
SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2430 Projektkurs i dataanalys 7,5 hp

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Maskininlärning

Obligatorisk kurs: 
- DD2424 Djupinlärning i Data Science

En  av dessa ska läsas: 
- DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller.

Delspår 2: Behandling av naturliga språk

Obligatoriska kurser:
- DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem
DD2417 Språkteknologi.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2412 Djupinlärning, fortsättningskurs 6,0 hp
DD2413 Sociala robotar 7,5 hp
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Kurser (CSID)

Minst 15 hp (dvs antingen 7,5+7,5 hp, eller 7,5+6+3 hp) ska läsas av:

DH2321 Informationsvisualisering
DH2400 Fysisk interaktionsdesign
DH2632 Människa-datorinteraktion högre seminarier,
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion
DH2413 Avancerad grafik och interaktion
DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp
DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse 9,0 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Kurser (CSSC)

Förkunskapskrav: 
SF1626
Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Högprestandaberäkningar

Obligatoriska kurser inom delspåret:

DD2358 Introduktion till högprestandaberäkningar
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar
DD2360 Tillämpad GPU-programmering

En av kurserna ska väljas:

DD2370 Beräkningsmetoder för elektromagnetiska problem
DD2375 Projektkurs i högprestandaberäkningar (ny kurs)

Delspår 2: Beräkningsvetenskap

Obligatoriska kurser inom delspåret:

DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder
DD2444 Projektkurs i beräkningsvetenskap

En av kurserna ska väljas:

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
DD2257 Visualisering
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2360 Tillämpad GPU-programmering Obligatorisk i Delspår 1 7,5 hp
DD2370 Beräkningsmetoder för elektromagnetiska problem 7,5 hp
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp
DD2444 Projektkurs i beräkningsvetenskap Obligatorisk i Delspår 2 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2421 Maskininlärning 60128 7,5 hp
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 6,0 hp
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 hp

Spår, säkerhet och integritet (CSSP)

Kurser (CSSP)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2520 Tillämpad kryptografi 60992 7,5 hp

Minst två av kurserna ska läsas:

- DD2448 Kryptografins grunder
- DD2525 Språkbaserad datasäkerhet
DD2496 Integritetsskyddande tekniker
- DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar,.

Minst en av kurserna ska läsas:

- DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet
- EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet 60998 7,5 hp
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp
DD2496 Integritetsskyddande tekniker 7,5 hp
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet 7,5 hp
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2528 Pålitliga autonoma system 7,5 hp
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp

Spår, programvaruteknik (CSST)

Kurser (CSST)

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Programspråk

Obligatoriska kurser:

DD2481 Principer för programspråk
DD2488 Kompilatorkonstruktion

En av dessa kurser ska läsas (ges omväxlande vartannat år): 

DD2372 Automater och språk (ges ej VT21)
DD2457 Programsemantik och programanalys (ges ej VT22).

Delspår 2: Programvaruteknik

Obligatorisk kurs:

DD2487 Storskalig programvaruutveckling

Minst två kurser ska läsas: 

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
DD2459 Programvarutillförlitlighet
DD2460 Programvarusäkerhet
DD2481 Principer för programspråk
DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps
DD2528 Pålitliga autonoma system (ges vartannat år, ges ej HT22).

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2372 Automater och språk Villkorligt valfri för delspåret Programspråk 60975 6,0 hp
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp
DD2487 Storskalig programvaruutveckling Obligatorisk för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp
DD2488 Kompilatorkonstruktion Obligatorisk för delspåret Programspråk 9,0 hp
DD2528 Pålitliga autonoma system Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2421 Maskininlärning 60128 7,5 hp
ID1217 Programmering av parallella system 60601 7,5 hp
DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem 60364 7,5 hp
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Kurser (CSTC)

Obligatorisk kurs för alla:
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp

Alla ska läsa minst en av dessa kurser:

SF2740 Grafteori (ges vartannat år, ges HT21)
SF2972 Spelteori (ges vartannat år, ges VT22)
SF2940 Sannolikhetsteori
SF2741 Enumerativ kombinatorik (ges vartannat år, ges HT22).

Studenten kan föreslå byte till andra kurser i matematik på avancerad nivå och totalt minst 7,5 hp. Förslaget lämnas till masterkoordinatorn i god tid innan kursstart. Kursbytet måste godkännas av programansvarig.

Därtill ska ett av delspåren väljas:

Delspår 1: Algoritmer, komplexitet och kryptografi

Obligatorisk kurs: 

DD2448 Kryptografins grunder

Minst en ska läsas:

DD2542 Seminariekurs i teoretisk datalogi, algoritmer och komplexitet (ges vartannat år, ges HT22)
DD2552 Seminariekurs i teoretisk datalogi, programspråk och formella metoder (ges vartannat år, ges HT21).

Delspår 2: Formella metoder och semantik

Obligatorisk kurs: 

DD2452 Formella metoder (ges vartannat år, ges HT22), eller
DD2552 Seminariekurs i teoretisk datalogi, programspråk och formella metoder (ges vartannat år, ges HT21).

Minst 7,5 hp ska läsas:

DD2459 Programvarutillförlitlighet
DD2457 Programsemantik och programanalys (ges vartannat år, ges VT23)
DD2460 Programvarusäkerhet
DD2372 Automater och språk (ges vartannat år, ges VT22)
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2372 Automater och språk Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 60975 6,0 hp
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp
DD2452 Formella metoder Obligatorisk för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp
DD2457 Programsemantik och programanalys Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 6,0 hp
DD2552 Seminariekurs i teoretisk datalogi, programspråk och formella metoder Villkorligt valfri för delspåret Algoritmer, komplexitet och kryptografi. Obligatorisk för delspåret Formella metoder och semantik 7,5 hp
SF2740 Grafteori 7,5 hp
SF2741 Enumerativ kombinatorik 7,5 hp
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1217 Programmering av parallella system 60601 7,5 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Kurser (CSVG)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 hp

Minst 18 hp ska läsas av:

DD2257 Visualisering
DH2321 Informationsvisualisering
DH2323 Datorgrafik med interaktion
DH2413 Avancerad grafik och interaktion
DH2650 Datorspelsdesign.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 50478 7,5 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 51262 9,0 hp
DH2321 Informationsvisualisering 60566 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 61575 6,0 hp
DH2650 Datorspelsdesign 60559 6,0 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60130 7,5 hp
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp