Senast ändrad: 2021-01-25
Godkänd: 2021-01-25

För antagning krävs uppfyllande av grundläggande behörighet, samt följande krav på särskild behörighet:

  • Matematik: tre olika ämnen om totalt 22,5 hp. Bland dessa ämnen skall ingå en kurs i Envariabelanalys, en kurs i Linjär algebra samt en kurs i Diskreta strukturer.
  • Datateknik/Datavetenskap/Datalogi/Informationsteknik: tre olika ämnen om totalt 22.5 hp. Bland dessa ämnen skall ingå en kurs i Objektorienterad programmering, en kurs i Algoritmer och datastrukturer och en fördjupande kurs i Algoritmisk komplexitet.
  • Till några av inriktningarna finns förkunskapskravet SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser görs ett urval baserat på följande kriterier: utvärdering av universitet, betyg från tidigare studier, och studiemotivation. Meritvärderingen görs i skala 1-75.