Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi Ett poäng per läsår 2,0 hp Avancerad nivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp Avancerad nivå
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studenter som i en tidigare examen har läst en kurs som motsvarar DD2380, DD2395, IK2218 eller DD2440 kan ansöka om att i stället läsa en ersättningskurs. Ansökan lämnas till masterkoordinatorn som, efter granskning av den tidigare lästa kursen, hjälper studenten att välja en lämplig ersättningskurs. Kursen ska vara på minst 6 hp, avancerad nivå och breddande inom datalogi. Den får inte ingå i studentens spår och får inte ligga ämnesmässigt nära någon av de andra obligatoriska kurserna. 

Valet av ersättningskurs skall godkännas av programansvarig.

För studenter vid KTH:

- från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
   - DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp,
   - SF1662 Diskret matematik 7,5 hp/SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp/SF1679 Diskret matematik 7,5 hp.

- från CINTE kan studenter som har läst någon av följande kurser ansöka om att få läsa en ersättningskurs: IK1203 Nätverk och kommunikation, ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar, IV1013 Introduktion till datasäkerhet. Kontakta masterkoordinatorn enligt ovanstående instruktioner.

- från CDATE, kull HT11 eller tidigare, är ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi En poäng per läsår 2,0 hp Avancerad nivå

Spår, kognitiva system (CSCS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2417 Språkteknologi Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik, Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp Avancerad nivå
DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Förkunskapskrav: 
SF1626
Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Datorseende och robotik

Obligatoriska kurser (läses i årskurs 2):
- DD2410 Introduktion till robotik
- DD2423 Bildbehandling och datorseende
- DD2424 Djupinlärning i Data Science

Delspår 2: Konverserande system

Obligatorisk kurs:
- DT2151 Projekt i konverserande system

Minst en ska läsas av:
- DT2112 Talteknologi
DT2119 Igenkänning av tal och talare

Minst 7,5 hp ska läsas av:
DD2424 Djupinlärning i Data Science
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
DD2417 Språkteknologi.

Vissa kurser kan ges vartannat år. 

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2410 Introduktion till robotik Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2151 Projekt i konverserande system Obligatorisk för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2417 Språkteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem 7,5 hp Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Förkunskapskrav: 
SF1626
Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Datorseende och robotik

Obligatoriska kurser (läses i årskurs 2):
- DD2410 Introduktion till robotik
- DD2423 Bildbehandling och datorseende
- DD2424 Djupinlärning i Data Science

Delspår 2: Konverserande system

Obligatorisk kurs:
- DT2151 Projekt i konverserande system

Minst en ska läsas av:
- DT2112 Talteknologi
DT2119 Igenkänning av tal och talare

Minst 7,5 hp ska läsas av:
DD2424 Djupinlärning i Data Science
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
DD2417 Språkteknologi.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Spår, dataanalys (CSDA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2421 Maskininlärning Kan tillgodogöras om motsvarande kurs tagits tidigare 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2417 Språkteknologi Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk 7,5 hp Avancerad nivå
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science Obligatorisk för delspåret Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp Avancerad nivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Förkunskaper:
SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Maskininlärning

Obligatorisk kurs: 
- DD2421 Maskininlärning
- DD2424 Djupinlärning i Data Science

En  av dessa ska läsas: 
- DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller.

Delspår 2: Behandling av naturliga språk

Obligatoriska kurser:
- DD2421 Maskininlärning
DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem
DD2417 Språkteknologi.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2430 Projektkurs i dataanalys 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2412 Djupinlärning, fortsättningskurs 6,0 hp Avancerad nivå
DD2413 Sociala robotar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Förkunskaper:
SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Maskininlärning

Obligatorisk kurs: 
- DD2424 Djupinlärning i Data Science

En  av dessa ska läsas: 
- DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller.

Delspår 2: Behandling av naturliga språk

Obligatoriska kurser:
- DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem
DD2417 Språkteknologi.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp Avancerad nivå

Information om villkorligt valfria kurser

Minst 15 hp (dvs antingen 7,5+7,5 hp, eller 7,5+6+3 hp) ska läsas av:

DH2321 Informationsvisualisering
DH2400 Fysisk interaktionsdesign
DH2632 Människa-datorinteraktion högre seminarier,
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion
DH2413 Avancerad grafik och interaktion
DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse 9,0 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp Avancerad nivå

Information om villkorligt valfria kurser

Minst 15 hp (dvs antingen 7,5+7,5 hp, eller 7,5+6+3 hp) ska läsas av:

DH2321 Informationsvisualisering
DH2400 Fysisk interaktionsdesign
DH2632 Människa-datorinteraktion högre seminarier,
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion
DH2413 Avancerad grafik och interaktion
DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar Obligatorisk i Delspår 1 och 2 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2358 Introduktion till högprestandaberäkningar Obligatorisk i Delspår 1 7,5 hp Avancerad nivå
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder Obligatorisk i Delspår 2 7,5 hp Avancerad nivå
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp Avancerad nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp Avancerad nivå
DT2212 Musikakustik 7,5 hp Avancerad nivå
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Förkunskapskrav: 
SF1626
Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Högprestandaberäkningar

Obligatoriska kurser inom delspåret:

- DD2358 Introduktion till högprestandaberäkningar
- DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar
- DD2360 Tillämpad GPU-programmering

En av kurserna ska väljas:

- DD2370 Beräkningsmetoder för elektromagnetiska problem
DD2375 Projektkurs i högprestandaberäkningar

Delspår 2: Beräkningsvetenskap 

Obligatoriska kurser inom delspåret:

- DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar
- DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder
- DD2444 Projektkurs i beräkningsvetenskap

En av kurserna ska väljas:

- DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
- DD2257 Visualisering
- DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2360 Tillämpad GPU-programmering Obligatorisk i Delspår 1 7,5 hp Avancerad nivå
DD2370 Beräkningsmetoder för elektromagnetiska problem 7,5 hp Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp Avancerad nivå
DD2444 Projektkurs i beräkningsvetenskap Obligatorisk i Delspår 2 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Förkunskapskrav: 
SF1626
Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Högprestandaberäkningar

Obligatoriska kurser inom delspåret:

DD2358 Introduktion till högprestandaberäkningar
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar
DD2360 Tillämpad GPU-programmering

En av kurserna ska väljas:

DD2370 Beräkningsmetoder för elektromagnetiska problem
DD2375 Projektkurs i högprestandaberäkningar (ny kurs)

Delspår 2: Beräkningsvetenskap

Obligatoriska kurser inom delspåret:

DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder
DD2444 Projektkurs i beräkningsvetenskap

En av kurserna ska väljas:

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
DD2257 Visualisering
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Spår, säkerhet och integritet (CSSP)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2520 Tillämpad kryptografi 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp Avancerad nivå
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 7,5 hp Avancerad nivå
IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 hp Grundnivå

Information om villkorligt valfria kurser

Minst två av kurserna ska läsas:

- DD2448 Kryptografins grunder
- DD2525 Språkbaserad datasäkerhet
DD2496 Integritetsskyddande tekniker
- DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar

Minst en av kurs ska läsas:

- DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet
- EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2520 Tillämpad kryptografi 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2496 Integritetsskyddande tekniker 7,5 hp Avancerad nivå
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2528 Pålitliga autonoma system 7,5 hp Avancerad nivå
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp Avancerad nivå
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp Avancerad nivå

Information om villkorligt valfria kurser

Minst två av kurserna ska läsas:

- DD2448 Kryptografins grunder
- DD2525 Språkbaserad datasäkerhet
DD2496 Integritetsskyddande tekniker
- DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar,.

Minst en av kurserna ska läsas:

- DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet
- EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Spår, programvaruteknik (CSST)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2372 Automater och språk Villkorligt valfri för delspåret Programspråk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2460 Programvarusäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2481 Principer för programspråk Obligatorisk för delspåret Programspråk och villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem 7,5 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Programspråk

Obligatoriska kurser:

- DD2481 Principer för programspråk
- DD2488 Kompilatorkonstruktion

En av dessa kurser ska läsas (ges omväxlande vartannat år): 

- DD2372 Automater och språk (ges ej VT21)
DD2457 Programsemantik och programanalys (ges ej VT22).

Delspår 2: Programvaruteknik

Obligatorisk kurs:

- DD2487 Storskalig programvaruutveckling

Minst två kurser ska läsas: 

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
- DD2459 Programvarutillförlitlighet
DD2460 Programvarusäkerhet
- DD2481 Principer för programspråk
- DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps
- DD2528 Pålitliga autonoma system (ges vartannat år, ges ej HT22).

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2372 Automater och språk Villkorligt valfri för delspåret Programspråk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2487 Storskalig programvaruutveckling Obligatorisk för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2488 Kompilatorkonstruktion Obligatorisk för delspåret Programspråk 9,0 hp Avancerad nivå
DD2528 Pålitliga autonoma system Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem 7,5 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Programspråk

Obligatoriska kurser:

DD2481 Principer för programspråk
DD2488 Kompilatorkonstruktion

En av dessa kurser ska läsas (ges omväxlande vartannat år): 

DD2372 Automater och språk (ges ej VT21)
DD2457 Programsemantik och programanalys (ges ej VT22).

Delspår 2: Programvaruteknik

Obligatorisk kurs:

DD2487 Storskalig programvaruutveckling

Minst två kurser ska läsas: 

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
DD2459 Programvarutillförlitlighet
DD2460 Programvarusäkerhet
DD2481 Principer för programspråk
DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps
DD2528 Pålitliga autonoma system (ges vartannat år, ges ej HT22).

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2372 Automater och språk Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder Obligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi 7,5 hp Avancerad nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2460 Programvarusäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2972 Spelteori 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Obligatorisk kurs för alla:
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp

Information om villkorligt valfria kurser

Alla ska läsa minst en av dessa kurser:

SF2740 Grafteori (ges vartannat år, ges HT21)
SF2972 Spelteori (ges vartannat år, ges VT22)
SF2940 Sannolikhetsteori
SF2741 Enumerativ kombinatorik (ges vartannat år, ges HT22).

Studenten kan föreslå byte till andra kurser i matematik på avancerad nivå och totalt minst 7,5 hp. Förslaget lämnas till masterkoordinatorn i god tid innan kursstart. Kursbytet måste godkännas av programansvarig.

Därtill ska ett av delspåren väljas:

Delspår 1: Algoritmer, komplexitet och kryptografi

Obligatorisk kurs: 

DD2448 Kryptografins grunder

Minst en ska läsas:

DD2542 Seminariekurs i teoretisk datalogi, algoritmer och komplexitet (ges vartannat år, ges HT22)
DD2552 Seminariekurs i teoretisk datalogi, programspråk och formella metoder (ges vartannat år, ges HT21).

Delspår 2: Formella metoder och semantik

En obligatorisk kurs: 

DD2452 Formella metoder (ges vartannat år, ges HT22), eller
DD2552 Seminariekurs i teoretisk datalogi, programspråk och formella metoder (ges vartannat år, ges HT21).

Minst 7,5 hp ska läsas:

DD2459 Programvarutillförlitlighet
DD2457 Programsemantik och programanalys (ges vartannat år, ges VT23)
DD2460 Programvarusäkerhet
DD2372 Automater och språk (ges vartannat år, ges VT22)
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2372 Automater och språk Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2452 Formella metoder Obligatorisk för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2457 Programsemantik och programanalys Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2552 Seminariekurs i teoretisk datalogi, programspråk och formella metoder Villkorligt valfri för delspåret Algoritmer, komplexitet och kryptografi. Obligatorisk för delspåret Formella metoder och semantik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2740 Grafteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2741 Enumerativ kombinatorik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Obligatorisk kurs för alla:
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp

Information om villkorligt valfria kurser

Alla ska läsa minst en av dessa kurser:

SF2740 Grafteori (ges vartannat år, ges HT21)
SF2972 Spelteori (ges vartannat år, ges VT22)
SF2940 Sannolikhetsteori
SF2741 Enumerativ kombinatorik (ges vartannat år, ges HT22).

Studenten kan föreslå byte till andra kurser i matematik på avancerad nivå och totalt minst 7,5 hp. Förslaget lämnas till masterkoordinatorn i god tid innan kursstart. Kursbytet måste godkännas av programansvarig.

Därtill ska ett av delspåren väljas:

Delspår 1: Algoritmer, komplexitet och kryptografi

Obligatorisk kurs: 

DD2448 Kryptografins grunder

Minst en ska läsas:

DD2542 Seminariekurs i teoretisk datalogi, algoritmer och komplexitet (ges vartannat år, ges HT22)
DD2552 Seminariekurs i teoretisk datalogi, programspråk och formella metoder (ges vartannat år, ges HT21).

Delspår 2: Formella metoder och semantik

Obligatorisk kurs: 

DD2452 Formella metoder (ges vartannat år, ges HT22), eller
DD2552 Seminariekurs i teoretisk datalogi, programspråk och formella metoder (ges vartannat år, ges HT21).

Minst 7,5 hp ska läsas:

DD2459 Programvarutillförlitlighet
DD2457 Programsemantik och programanalys (ges vartannat år, ges VT23)
DD2460 Programvarusäkerhet
DD2372 Automater och språk (ges vartannat år, ges VT22)
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp Avancerad nivå

Information om villkorligt valfria kurser

Minst 18 hp ska läsas av:

DD2257 Visualisering
DH2321 Informationsvisualisering
DH2323 Datorgrafik med interaktion
DH2413 Avancerad grafik och interaktion
DH2650 Datorspelsdesign.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp Avancerad nivå
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Information om villkorligt valfria kurser

Minst 18 hp ska läsas av:

DD2257 Visualisering
DH2321 Informationsvisualisering
DH2323 Datorgrafik med interaktion
DH2413 Avancerad grafik och interaktion
DH2650 Datorspelsdesign.

Vissa kurser kan ges vartannat år.