Årskurs 2

Masterprogram, kemi och kemiteknik (TCSEM), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

För att se dina kurser, välj inriktning.

Inriktningar

Välj 2 av följande villkorligt valfria kurser: KE2020 (åk 1) KE2070 (åk 1), KE2110 (åk 1) och KE2040.

Välj 1 av följande villkorligt valfria kurser: MJ2620 (åk 1) och MJ2691.

Examensarbete påbörjas i per 3. För att ansöka om examensarbete, ta kontakt med Kansliet.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 hp
KE2010 Industriella energiprocesser 7,5 hp 3,7 3,8
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KE2040 Kemisk reaktionsteknik 9,0 hp 4,5 4,5

Examensarbetet påbörjas i per 3. För att ansöka om examensarbetet, kontakta Kansliet.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KF2400 Materialsyntes 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KF2070 Massa- och pappersprocesser, mindre kurs 6,0 hp
LI106N Information Searching 1,5 hp
KD2160 Strukturkemi 7,5 hp 7,5
SD2505 Biobaserade material och produkter 7,0 hp 3,0 4,0
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp 7,5
KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 7,5 hp 7,5