Årskurs 2

Masterprogram, kemi och kemiteknik (TCSEM), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

För att se dina kurser, välj inriktning.

Inriktningar

Välj 2 av följande villkorligt valfria kurser: KE2020 (åk 1) KE2070 (åk 1), KE2110 (åk 1) och KE2040.

Välj 1 av följande villkorligt valfria kurser: MJ2620 (åk 1) och MJ2691.

Examensarbete påbörjas i per 3. För att ansöka om examensarbete, ta kontakt med Kansliet.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0
KE2010 Industriella energiprocesser 7,5 3,7 3,8
Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KE2040 Kemisk reaktionsteknik 9,0 4,5 4,5

Examensarbetet påbörjas i per 3. För att ansöka om examensarbetet, kontakta Kansliet.