Senast ändrad: 2008-08-15
Godkänd: 2008-08-15

För tillträde till utbildningen krävs en Bachelor´s degree inkluderande kurser i kemi och kemiteknik motsvarande minst 90 hp (varav minst 20 hp är kemiteknik). Baskunskaper i matematik och numeriska metoder är ett krav.