Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
KD2150 Oorganisk materialkemi 7,5 hp Avancerad nivå
KF2030 Fiberteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
KF2330 Concepts of Materials 7,5 hp Avancerad nivå
KF2340 Chemical Sciences 15,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Kompletterande information

För att se dina kurser, välj inriktning.

Kemiteknik för energiområdet (CEE)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (13,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KE2010 Industriella energiprocesser 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KE2040 Kemisk reaktionsteknik 9,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Välj 2 av följande villkorligt valfria kurser: KE2020 (åk 1) KE2070 (åk 1), KE2110 (åk 1) och KE2040.

Välj 1 av följande villkorligt valfria kurser: MJ2620 (åk 1) och MJ2691.

Examensarbete påbörjas i per 3. För att ansöka om examensarbete, ta kontakt med Kansliet.

Funktionella material och ytor (FMC)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KF2400 Materialsyntes 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KD2160 Strukturkemi 7,5 hp Avancerad nivå
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp Avancerad nivå
KF2070 Massa- och pappersprocesser, mindre kurs 6,0 hp Avancerad nivå
KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 7,5 hp Avancerad nivå
LI106N Information Searching 1,5 hp Grundnivå
SD2505 Biobaserade material och produkter 7,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbetet påbörjas i per 3. För att ansöka om examensarbetet, kontakta Kansliet.