Senast ändrad: 2008-08-15
Godkänd: 2008-08-15

Nominell studietid är 2 år, vilket innebär 120 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå. Utbildningen ges på engelska.