Årskurs 1

Masterprogram, kemi och kemiteknik (TCSEM), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

För att se kurser tillhörande din inriktning, välj i rullistan.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KF2330 Concepts of Materials 7,5 hp 7,5
KF2340 Chemical Sciences 15,0 hp 7,5 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Välj 2 av följande villkorligt valfria kurser: KE2020, KE2070, KE2110 och KE2040 (åk 2).

Välj 1 av följande villkorligt valfria kurser: MJ2620 och MJ2691 (åk 2).

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KE2140 Energisystemanalys 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KE2070 Transportprocesser, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
KE2110 Tillämpad elektrokemi 7,5 hp 7,5
KE2020 Kemisk apparatteknik 9,0 hp 9,0
MJ2620 Miljöskyddsteknik, fortsättningskurs 6,0 hp