Årskurs 2

Masterprogram, kemi och kemiteknik (TCSEM), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 30 hp

Inriktningar

Välj 2 av följande villkorligt valfria kurser: KE2020, KE2070, KE2110 (åk 1) och KE2040.

Välj 1 av följande villkorligt valfria kurser: MJ2620 (åk 1) och MJ2691.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KE2010 Industriella energiprocesser 7,5 3,7 3,8
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 3,0 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KE2040 Kemisk reaktionsteknik 9,0 4,5 4,5
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 6,0

Du ska läsa valfria kurser om totalt 22,5 hp.