Årskurs 2

Masterprogram, kemi och kemiteknik (TCSEM), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 30 hp

Inriktningar

Välj 2 av följande villkorligt valfria kurser: KE2020, KE2070, KE2110 (åk 1) och KE2040.

Välj 1 av följande villkorligt valfria kurser: MJ2620 (åk 1) och MJ2691.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KE2010 Industriella energiprocesser 7,5 hp 3,7 3,8
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KE2040 Kemisk reaktionsteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0

Du ska läsa valfria kurser om totalt 22,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KF2400 Materialsyntes 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2160 Strukturkemi 7,5 hp 7,5
KF2070 Massa- och pappersprocesser, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
LI106N Information Searching 1,5 hp 0,7 0,8
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp 7,5
KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 7,5 hp 7,5
SD2505 Biobaserade material och produkter 7,0 hp