Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Examensarbete 30 hp

Inriktningar

Kemiteknik för energiområdet (CEE)

Kurser (CEE)

Välj 2 av följande villkorligt valfria kurser: KE2020, KE2070, KE2110 (åk 1) och KE2040.

Välj 1 av följande villkorligt valfria kurser: MJ2620 (åk 1) och MJ2691.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KE2010 Industriella energiprocesser 7,5 hp 3,7 3,8
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KE2040 Kemisk reaktionsteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0

Funktionella material och ytor (FMC)

Kurser (FMC)

Du ska läsa valfria kurser om totalt 22,5 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF2400 Materialsyntes 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2160 Strukturkemi 7,5 hp 7,5
KF2070 Massa- och pappersprocesser, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
LI106N Information Searching 1,5 hp 0,7 0,8
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp 7,5
KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 7,5 hp 7,5
SD2505 Biobaserade material och produkter 7,0 hp