Behörighet och urval

Masterprogram, kemi och kemiteknik (TCSEM), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2009-03-20
Godkänd: 2009-03-20

För tillträde till utbildningen krävs en Bachelor´s degree inkluderande kurser i kemi och kemiteknik motsvarande minst 90 hp (varav minst 20 hp är kemiteknik). Baskunskaper i matematik och numeriska metoder är ett krav.