Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, kemi och kemiteknik (TCSEM), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2009-03-20
Godkänd: 2009-03-20

Nominell studietid är 2 år, vilket innebär 120 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå. Utbildningen ges på engelska.