Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, konstruktion och realisering av IT-produkter och -system (TDIPM), Utbildningsplan för kull HT2007

Programmet har inga inriktningar.