Behörighet och urval

Masterprogram, distribuerade system (TDISM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2015-01-28
Godkänd: 2015-01-28

För tillträde till utbildningen krävs förutom grundläggande behörighet för masterprogram vid KTH följande särskild behörighet:

Examen på grundnivå skall vara inom området datavetenskap eller jämförlig. Utmärkta betyg från kurser inom operativsystem, nätverksteknik, progrmmeringsspråk,  datorarkitektur och  datalogi

Påvisade goda kunskaper i engelska, motsvarade

TOEFL pappers baserad test, totalt 575, 4.5 skrivdelen.

TOEFL internet baserad test, total of 90, 20 skrivdelen

IELTS lägsta poäng 6.5,ingen del lägre än 5.5 (enbart akademiska studier godkäns) eller Cambridge betyg C.

Urvalet sker genom konsortiet och följer de regler som gäller för urval till program vid KTH.