Årskurs 1

Magisterprogram, datornätverk (TDNKM), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF2000 Köteori 7,5 hp 7,5
HI1M00 Kommunikationsnät 7,5 hp 7,5
HI1M01 Internetprotokollen 7,5 hp 7,5
HI2008 Internettjänster och trafikmätningar 7,5 hp 7,5
HI2001 Trådlösa nätverk 7,5 hp 7,5
HI2004 Programmering av mobila tjänster 7,5 hp 7,5
HI200X Examensarbete inom datornätverk, avancerad nivå 15,0 hp 15,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HI1M03 Tillämpad nätverksteknik 7,0 hp 1,5 3,0 2,5