Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Under höstterminen i årskurs 2 läser man två obligatoriska kurser. De övriga kurser väljs från de villkorligt valfria kurserna.

Frivilliga kurser som läses i årskurs 1 eller 2:

DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Språkkurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2530 Introduktion till biomedicin Spår 1 6,0 hp 6,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering Spår 1 9,0 hp 6,0 3,0
MH2426 Kvantmekaniska datorberäkningar för nanosystem Spår 2 7,5 hp 7,5
DN2280 Beräkningsmetoder från mikro- till makroskalor Spår 2 7,5 hp
DN240X Examensarbete inom beräkningsteknik, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2274 Elektromagnetiska beräkningar 7,5 hp 3,7 3,8
DN2297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 hp 3,0 3,0
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp 7,5
DD2397 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik Kan läsas i åk 1 eller 2 7,5 hp 2,0 5,5
DD2325 Tillämpad programmering och datalogi 7,5 hp 7,5