Årskurs 2

Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap (TDTNM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Under höstterminen i årskurs 2 läser man två obligatoriska kurser. De övriga kurser väljs från de villkorligt valfria kurserna.

Frivilliga kurser som läses i årskurs 1 eller 2:

DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Språkkurser

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2530 Introduktion till biomedicin
Spår 1
6,0 hp 6,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering
Spår 1
9,0 hp 6,0 3,0
MH2426 Kvantmekaniska datorberäkningar för nanosystem
Spår 2
7,5 hp 7,5
DN2280 Beräkningsmetoder från mikro- till makroskalor
Spår 2
7,5 hp
DN240X Examensarbete inom beräkningsteknik, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DN2274 Elektromagnetiska beräkningar 7,5 hp 3,7 3,8
DN2297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 hp 3,0 3,0
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp 7,5
DD2397 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Kan läsas i åk 1 eller 2
7,5 hp 2,0 5,5
DD2325 Tillämpad programmering och datalogi 7,5 hp 7,5