Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp Avancerad nivå
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp Avancerad nivå
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp Avancerad nivå
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp Avancerad nivå
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2325 Tillämpad programmering och datalogi 7,5 hp Avancerad nivå
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2566 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering Spår 5,8 7,5 hp Avancerad nivå
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik Spår 5, 7 7,5 hp Avancerad nivå
SF2522 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer Spår 3,4 7,5 hp Avancerad nivå
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system Spår 6, 7 7,5 hp Avancerad nivå
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik spår 6,8 7,5 hp Avancerad nivå
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering Spår 3,4 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Programmet ges i samarbete mellan KTH, TU Berlin, TU Delft och U of Erlangen. Varje universitet ansvarar för två spår som ges i årskurs 2.
1 Biocomputing KTH
2 Computational Material Science KTH
3 Computational Control Theory TU, Berlin
4 Computational Optimization TU, Berlin
5 Computational Fluid Dynamics TU, Delft
6 Numerical Linear Algebra TU, Delft
7 High Performance Computing Univ. of Erlangen
8 Scientific Visualization and Medical Image Processing Univ. of Erlangen

En ny kurs: DD2365 Avancerad beräkningsmetoder i flödesmekanik  kommer att ges ffg V15. Den kommer att vara villkorligt valfri för spår 5 och 7.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering Spår 1 9,0 hp Avancerad nivå
SF259X Examensarbete inom beräkningsteknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SK2530 Introduktion till biomedicin Spår 1 6,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp Avancerad nivå
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Spår 1 = Biocomputing 

Spår 2 = Computational Material Science