Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap (TDTNM), Utbildningsplan för kull HT2015

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Programmet ges i samarbete mellan KTH, TU Berlin, TU Delft och U of Erlangen. Varje universitet ansvarar för två spår som ges i årskurs 2.
1 Biocomputing KTH
2 Computational Material Science KTH
3 Computational Control Theory TU, Berlin
4 Computational Optimization TU, Berlin
5 Computational Fluid Dynamics TU, Delft
6 Numerical Linear Algebra TU, Delft
7 High Performance Computing Univ. of Erlangen
8 Scientific Visualization and Medical Image Processing Univ. of Erlangen

En ny kurs: DD2365 Avancerad beräkningsmetoder i flödesmekanik  kommer att ges ffg V15. Den kommer att vara villkorligt valfri för spår 5 och 7.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

Spår 1 = Biocomputing 

Spår 2 = Computational Material Science