Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Programmet ges i samarbete mellan KTH, TU Berlin och TU Delft.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp 3,0 4,5
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 hp 7,5
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp 3,0 4,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
SF2522 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer 7,5 hp 4,0 3,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5