Årskurs 1

Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap (TDTNM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Programmet ges i samarbete mellan KTH, TU Berlin och TU Delft.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 3,0 4,5
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 7,5
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 60132 7,5 3,7 3,8
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 60133 7,5 3,0 4,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 7,5
SF2522 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer 60363 7,5 4,0 3,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60285 7,5 7,5