Årskurs 1

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering
Embedded Software
7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System
Alla spår
7,5 hp 7,5
IL2217 Digital konstruktion med HDL
Embedded Platforms; Villkorligt valbar övriga spår
7,5 hp 7,5
MF2030 Mekatronik allmän kurs
Embedded Control
6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering
Embedded Control
7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer
Embedded Software; Villkorligt valbar Embedded Platforms
7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system
Embedded Platforms; Villkorligt valbar för övriga spår
7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet
Alla spår
7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem
Embedded Control; Villkorligt valbar övriga spår
7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system
Embedded Software; Villkorligt valbar övriga spår
7,5 hp 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur
Embedded Platforms; Villkorligt valbar övriga spår
7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1820 Modellering av dynamiska system
Embedded Control
6,0 hp 6,0
ID2201 Distribuerade system, grundkurs
Embedded Software
7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation
Embedded Platforms
9,0 hp 8,5 0,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
Embedded Software
7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering
Embedded Control
7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling
Embedded Platforms
7,5 hp 7,5
IS2200 Parallella datorsystem
Embedded Platforms & Embedded Software
7,5 hp 7,5
MF2043 Robust mekatronik
Embedded Control
6,0 hp 6,0
ID1217 Programmering av parallella system
Embedded Software
7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system
Embedded Software
7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs
Embedded Software
7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system
Embedded Platforms & E. Control
7,5 hp 7,5
IL2205 Tillämpad signalbehandling
Embedded Platforms
7,5 hp 7,5
IL2226 Konstruktion av inbyggda system
Embedded Platforms
7,5 hp 7,5
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning
Embedded Control
9,0 hp 9,0
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering
Embedded Software & E. Control
6,0 hp 6,0
EK2350 Mikrosystemteknik
Embedded Platforms; Embedded Control
7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs
Embedded Control
7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering
Embedded Software
7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems
Alla spår
7,5 hp 7,5
IL2216 Media och kommunikationselektronik
Embedded Platforms
7,5 hp 7,5
IL2450 Validering på systemnivå
Embedded Platforms
7,5 hp 7,5
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II
Alla spår
6,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
Förkunskaper till avancerade kurser inom reglerteknik
6,0 hp 6,0
EQ1220 Signalteori
Förkunskaper för kurser inom signalbehandling
7,5 hp 7,5
IE1202 Analog elektronik
Förkunskap för vissa kurser inom Embedded Platforms som kräver Analog Elektronik
7,5 hp 7,5