Årskurs 2

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 7,5
EH2760 Projektstyrning 6,0 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0 3,0 6,0

Inriktningar

Spår, inbyggd elektronik (INEL)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 7,5
EH2760 Projektstyrning 6,0 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0 3,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2452 Språk för system design 7,5 7,5
IS2500 RFID System 7,5 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 3,5 5,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 7,5