Årskurs 1

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System
Alla spår
7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL1331 VHDL-design 7,5 7,5

Inriktningar

Spår, International Dual Degree, Khalifa University (INDD)

Kurser för International Dual Degree, Khalifa University

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Spår, International Dual Degree, UESTC, Kina (INDK)

Kurser för International Dual Degree, UESTC

Studenterna följer spåret Inbyggd elektronik (INEL).

Spår, inbyggd elektronik (INEL)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 7,5
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system
Minst en av IL2225, II2302 måste läsas.
7,5 7,5
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system
Minst en av II2302, IL2225 måste läsas.
60340 7,5 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 60342 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 7,5 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60497 7,5 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60341 7,5 7,5
IL2219 Radioelektronik 61091 7,5 7,5
IL2239 Analoga-digitala gränssnitt 60345 7,5 7,5
IL2450 Validering på systemnivå 60343 7,5 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60596 7,5 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 60337 7,5 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 60716 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ1220 Signalteori
Förkunskaper för kurser inom signalbehandling
7,5 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 8,5 0,5

Spår, inbyggd styr- och reglerteknik (INSR)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 7,5
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 6,0
EL2320 Tillämpad estimering
Minst en av EL2320, EL2620 måste väljas.
7,5 7,5
EL2620 Olinjär reglering
Minst en av EL2620, EL2320 måste väljas.
7,5 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60497 7,5 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60597 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 7,5
MF2043 Robust mekatronik 6,0 6,0
DD2421 Maskininlärning 61005 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60340 7,5 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60341 7,5 7,5
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 60893 9,0 9,0
EK2350 Mikrosystemteknik 60596 7,5 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60598 7,5 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 60337 7,5 7,5
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II 60903 6,0 6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
Förkunskap till avancerad kurser inom reglerteknik
6,0 6,0
IL1331 VHDL-design 7,5 7,5