Årskurs 1

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System
Alla spår
7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL1331 VHDL-design 7,5 7,5

Inriktningar

Spår, International Dual Degree, Khalifa University (INDD)

Kurser för International Dual Degree, Khalifa University

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Spår, International Dual Degree, UESTC, Kina (INDK)

Kurser för International Dual Degree, UESTC

Studenterna följer spåret Inbyggd elektronik (INEL).

Spår, inbyggd elektronik (INEL)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 7,5
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system
Minst en av IL2225, II2302 måste läsas.
7,5 7,5
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system
Minst en av II2302, IL2225 måste läsas.
7,5 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 7,5 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 7,5
IL2219 Radioelektronik 7,5 7,5
IL2239 Analoga-digitala gränssnitt 7,5 7,5
IL2450 Validering på systemnivå 7,5 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 7,5 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ1220 Signalteori
Förkunskaper för kurser inom signalbehandling
7,5 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 8,5 0,5

Spår, inbyggd styr- och reglerteknik (INSR)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 7,5
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 6,0
EL2320 Tillämpad estimering
Minst en av EL2320, EL2620 måste väljas.
7,5 7,5
EL2620 Olinjär reglering
Minst en av EL2620, EL2320 måste väljas.
7,5 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 7,5
MF2043 Robust mekatronik 6,0 6,0
DD2421 Maskininlärning 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 7,5
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 9,0
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 7,5 7,5
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II 6,0 6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
Förkunskap till avancerad kurser inom reglerteknik
6,0 6,0
IL1331 VHDL-design 7,5 7,5