Årskurs 1

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System
Alla spår
7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 hp 7,5 1,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60565 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Studenterna följer spåret Inbyggd elektronik (INEL).

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 hp 7,5 1,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system
Minst en av IL2225, II2302 måste läsas.
7,5 hp 7,5
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system
Minst en av II2302, IL2225 måste läsas.
60926 7,5 hp 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 60517 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60145 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60565 7,5 hp 7,5
IL2219 Radioelektronik 60578 7,5 hp 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 60708 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60383 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 60709 7,5 hp 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 60927 7,5 hp 7,5
IL2239 Analoga-digitala gränssnitt 60642 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ1220 Signalteori
Förkunskaper för kurser inom signalbehandling
7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering
Minst en av EL2320, EL2620 måste väljas.
7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering
Minst en av EL2620, EL2320 måste väljas.
7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60145 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60079 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp 7,5
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp 6,0
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp 9,0
DD2421 Maskininlärning 60110 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60565 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60383 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60081 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 60709 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
Förkunskap till avancerad kurser inom reglerteknik
6,0 hp 6,0
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 hp 7,5 1,5