Årskurs 2

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
51127 7,5 hp 7,5
IL2229 Designprojekt i inbyggd elektronik 50290 15,0 hp 7,5 7,5
DA248X Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot inbyggda system, avancerad nivå
Välj DA248X eller EA248X
60465 30,0 hp 15,0 15,0
EA248X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot inbyggda system, avancerad nivå
Välj DA248X eller EA248X
60468 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IS2500 RFID System 51191 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 51233 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 50632 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51074 7,5 hp 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 51190 7,5 hp 7,5
IL2219 Radioelektronik 60776 7,5 hp 7,5
DD2419 Projektkurs i robotik och autonoma system 61280 9,0 hp 4,5 4,5

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
51127 7,5 hp 7,5
IL2229 Designprojekt i inbyggd elektronik 50290 15,0 hp 7,5 7,5
DA248X Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot inbyggda system, avancerad nivå
Välj DA248X eller EA248X
60465 30,0 hp 15,0 15,0
EA248X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot inbyggda system, avancerad nivå
Välj DA248X eller EA248X
60468 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 50617 7,5 hp 7,5
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 51072 7,5 hp 7,5
ID2213 Logikprogrammering 50692 7,5 hp 7,5
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 51181 9,0 hp 9,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50460 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 50632 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51074 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 51179 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp 7,5
DD2419 Projektkurs i robotik och autonoma system 61280 9,0 hp 4,5 4,5

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
51127 7,5 hp 7,5
IL2229 Designprojekt i inbyggd elektronik 50290 15,0 hp 7,5 7,5
DA248X Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot inbyggda system, avancerad nivå
Välj DA248X eller EA248X
60465 30,0 hp 15,0 15,0
EA248X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot inbyggda system, avancerad nivå
Välj DA248X eller EA248X
60468 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 51072 7,5 hp 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 51071 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 51191 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50603 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 51233 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 50632 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 50505 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51074 7,5 hp 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 51190 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60575 7,5 hp 7,5
DD2419 Projektkurs i robotik och autonoma system 61280 9,0 hp 4,5 4,5

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
51127 7,5 hp 7,5
IL2229 Designprojekt i inbyggd elektronik 50290 15,0 hp 7,5 7,5
DA248X Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot inbyggda system, avancerad nivå
Välj DA248X eller EA248X
60465 30,0 hp 15,0 15,0
EA248X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot inbyggda system, avancerad nivå
Välj DA248X eller EA248X
60468 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50603 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 51233 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 50014 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51074 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 51179 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60575 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60426 7,5 hp 7,5
DD2419 Projektkurs i robotik och autonoma system 61280 9,0 hp 4,5 4,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 51181 9,0 hp 9,0