Årskurs 2

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2760 Projektstyrning 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0

Inriktningar

Spår, International Dual Degree, Khalifa University (INDD)

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Spår, International Dual Degree, UESTC, Kina (INDK)

År 2 läses i Kina på UESTC. 

Spår, inbyggd elektronik (INEL)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2760 Projektstyrning 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5
IL2219 Radioelektronik 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 7,5
IL2452 Språk för system design 7,5
IS2500 RFID System 7,5

Spår, inbyggd mjukvara (INMV)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2760 Projektstyrning 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5
ID2213 Logikprogrammering 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5

Spår, inbyggda plattformar (INPF)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2760 Projektstyrning 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 50810 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 7,5
IL2452 Språk för system design 7,5
IS2500 RFID System 7,5

Spår, inbyggd styr- och reglerteknik (INSR)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2760 Projektstyrning 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5
EL2620 Olinjär reglering 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0