Årskurs 2

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2760 Projektstyrning 6,0 hp
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5 hp
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0 hp

Inriktningar

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2760 Projektstyrning 6,0 hp
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5 hp
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 7,5 hp
IL2452 Språk för system design 7,5 hp
IS2500 RFID System 7,5 hp

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2760 Projektstyrning 6,0 hp
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5 hp
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 hp