Behörighet och urval

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-02-12
Godkänd: 2020-02-12

För antagning krävs uppfyllande av grundläggande behörighet samt följande krav på särskild behörighet: Kandidatexamen inom elektroteknik eller datateknik, eller motsvarande, inkluderande kurser om minst 60 högskolepoäng inom områdena mikroelektronik, elektronik, datorteknik, data/mjukvaruteknik, styr-och reglerteknik, eller kommunikationsteknik. Inklusive:

  • Minst 30 hp kurser i matematik inkluderande envariabelsanalys, flervariabelsanalys, linjär algebra, matematisk statistik och Laplace och Fourier-transformer.
  • Grundkurs i digital design (motsvarande IE1204), datorteknik (IS1200 eller IS1500), elektriska kretsar (motsvarande EI1102 eller IE1206) och en grundkurs i programmering (helst C/C++).

Den särskilda behörigheten kan bedömas som icke uppfyllda om:

  • den institution som utfärdat examen inte anses uppfylla godtagbar kvalitet av myndigheterna i det land där institutionen är belägen
  • examen inte uppfyller kraven för antagning till motsvarande magisternivå i det land där examen utfärdats.

För att komma i fråga för International Dual Degree måste man utöver KTH:s krav även uppfylla kraven som gäller för partneruniversitetet:

  • Särskilda behörighetskrav för inriktningen International Dual Degree, Khalifa University: Testresultat från genomfört GRE-test.
  • Särskilda behörighetskrav för inriktningen International Dual Degree, UESTC: Sökanden med examen från Kina måste även ha klarat det kinesiska inträdesprovet. 

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.