Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2019

Spår, International Dual Degree, Khalifa University (INDD)

För studenter som är intresserade av att läsa utomlands finns möjligheten att ta en Dual Degree genom att läsa ett år på KTH och ett år på ett av våra partneruniversitet (för närvarande UESTC i Kina och Khalifa University, Dubai). Kurser väljs i överensskommelse med med respektive partneruniversitet.

Spår, International Dual Degree, UESTC, Kina (INDK)

För studenter som är intresserade av att läsa utomlands finns möjligheten att ta en Dual Degree genom att läsa ett år på KTH och ett år på ett av våra partneruniversitet (för närvarande UESTC i Kina och Khalifa University, Dubai). Kurser väljs i överensskommelse med med respektive partneruniversitet.

Spår, inbyggd elektronik (INEL)

Spåret Inbyggd elektronik fokuserar på konstruktionen av själva elektroniken i ett inbyggt system, dvs. hur sensorer, AD/DA-omvandlare och andra komponenter fungerar, samt hur man konstruerar kretskort, ASICar, och programmerar FPGAer. Studenten kan välja att bli specialist inom utveckling av sensor-baserade elektroniksystem, System-on-Chip (SoC) design, eller bygga elektronik för Internet-of-Things (IoT). 

Spår, inbyggd mjukvara (INMV)

Spåret Inbyggd mjukvara fokuserar på software engineering för (distribuerade) inbyggda system, dvs utveckling, hantering och test av (distribuerad) inbyggd mjukvara för inbyggda (flerkärniga) plattformar. studenten kan välja att bli specialist inom mjukvara för inbyggda realtidssystem, med tillämpningar mot styr- och reglerteknik eller generella inbyggda datorsystem. 

Spår, inbyggda plattformar (INPF)

Spåret Inbyggda plattformar fokuserar på designen av själva plattformen, dvs den inbyggda hårdvaran och dess interaktion med den inbyggda mjukvaran. Studenten kan välja att bli specialist inom utveckling av inbyggda (flerkärniga- eng. multi-core) DSP plattformar, inbyggda (flerkärniga) datorplattformar, och inbyggda (flerkärniga) styr och reglerplattformar. 

Spår, inbyggd styr- och reglerteknik (INSR)

Spåret Inbyggd styr- och reglerteknik fokuserar på design, hantering och utveckling av (distribuerade) inbyggda styr och reglersystem för applikationer inom automation, mekatronik, och robotik.