Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 2

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Spår, International Dual Degree, Khalifa University (INDD)

Årskurs 1

Kompletterande information

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Årskurs 2

Kompletterande information

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Spår, International Dual Degree, UESTC, Kina (INDK)

Årskurs 1

Kompletterande information

Studenterna följer spåret Inbyggd elektronik (INEL).

Årskurs 2

Kompletterande information

År 2 läses i Kina på UESTC. 

Spår, inbyggd elektronik (INEL)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Spår, inbyggd mjukvara (INMV)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Spår, inbyggda plattformar (INPF)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Spår, inbyggd styr- och reglerteknik (INSR)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2.