Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
IL2206 Inbyggda System
Alla spår
7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 Avancerad nivå
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2760 Projektstyrning 6,0 Avancerad nivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5 Avancerad nivå
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Spår, International Dual Degree, Khalifa University (INDD)

Årskurs 1

Kompletterande information

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Årskurs 2

Kompletterande information

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Spår, International Dual Degree, UESTC, Kina (INDK)

Årskurs 1

Kompletterande information

Studenterna följer spåret Inbyggd elektronik (INEL).

Årskurs 2

Kompletterande information

År 2 läses i Kina på UESTC. 

Spår, inbyggd elektronik (INEL)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (46,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
II2302 Sensor-baserade system
Minst en av II2302, IL2225 måste läsas.
7,5 Avancerad nivå
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 Avancerad nivå
IL2206 Inbyggda System 7,5 Avancerad nivå
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system
Minst en av IL2225, II2302 måste läsas.
7,5 Avancerad nivå
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 7,5 Avancerad nivå
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 7,5 Avancerad nivå
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 Avancerad nivå
IL2219 Radioelektronik 7,5 Avancerad nivå
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 7,5 Avancerad nivå
IL2239 Analoga-digitala gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EQ1220 Signalteori
Förkunskaper för kurser inom signalbehandling
7,5 Grundnivå
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2760 Projektstyrning 6,0 Avancerad nivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5 Avancerad nivå
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 Avancerad nivå
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 Avancerad nivå
IL2219 Radioelektronik 7,5 Avancerad nivå
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 7,5 Avancerad nivå
IL2452 Språk för system design 7,5 Avancerad nivå
IS2500 RFID System 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 3

Spår, inbyggd mjukvara (INMV)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 Avancerad nivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 Avancerad nivå
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 Avancerad nivå
IL2206 Inbyggda System 7,5 Avancerad nivå
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem
Rekommenderad förkunskap EL1000
7,5 Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 Avancerad nivå
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 Grundnivå
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 Avancerad nivå
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 Avancerad nivå
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs
Kräver ID2201
7,5 Avancerad nivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 Avancerad nivå
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 Avancerad nivå
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 7,5 Avancerad nivå
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2760 Projektstyrning 6,0 Avancerad nivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5 Avancerad nivå
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5 Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 Grundnivå
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 Avancerad nivå
ID2213 Logikprogrammering 7,5 Avancerad nivå
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 Avancerad nivå
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 Avancerad nivå
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 3

Spår, inbyggda plattformar (INPF)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 Avancerad nivå
IL2206 Inbyggda System 7,5 Avancerad nivå
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 Avancerad nivå
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 7,5 Avancerad nivå
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 Avancerad nivå
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 Avancerad nivå
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 Avancerad nivå
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 7,5 Avancerad nivå
II2302 Sensor-baserade system 7,5 Avancerad nivå
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 Avancerad nivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 Avancerad nivå
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 Avancerad nivå
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2760 Projektstyrning 6,0 Avancerad nivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5 Avancerad nivå
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 Avancerad nivå
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 Avancerad nivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 Avancerad nivå
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 Avancerad nivå
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 Avancerad nivå
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 7,5 Avancerad nivå
IL2452 Språk för system design 7,5 Avancerad nivå
IS2500 RFID System 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 3

Spår, inbyggd styr- och reglerteknik (INSR)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering
Minst en av EL2320, EL2620 måste väljas.
7,5 Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering
Minst en av EL2620, EL2320 måste väljas.
7,5 Avancerad nivå
IL2206 Inbyggda System 7,5 Avancerad nivå
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 Avancerad nivå
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 7,5 Avancerad nivå
II2302 Sensor-baserade system 7,5 Avancerad nivå
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 Avancerad nivå
MF2043 Robust mekatronik 6,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
Förkunskap till avancerad kurser inom reglerteknik
6,0 Grundnivå
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2760 Projektstyrning 6,0 Avancerad nivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5 Avancerad nivå
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 Avancerad nivå
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 Avancerad nivå
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 Avancerad nivå
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 3