Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Spår, International Dual Degree, Khalifa University (INDD)

Årskurs 1

Kompletterande information

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Årskurs 2

Kompletterande information

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Spår, International Dual Degree, UESTC, Kina (INDK)

Årskurs 1

Kompletterande information

Studenterna följer spåret Inbyggd elektronik (INEL).

Årskurs 2

Kompletterande information

År 2 läses i Kina på UESTC. 

Spår, inbyggd elektronik (INEL)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Spår, inbyggd mjukvara (INMV)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Spår, inbyggda plattformar (INPF)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Spår, inbyggd styr- och reglerteknik (INSR)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2.