Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-02-12
Godkänd: 2020-02-12

Programmet omfattar två år, 120 högskolepoäng på avancerad nivå. Alla kurser ges på engelska. 

Programmet har fyra spår:

  • Inbyggd elektronik fokuserar på konstruktionen av själva elektroniken i ett inbyggt system, dvs. hur sensorer, AD/DA-omvandlare och andra komponenter fungerar, samt hur man konstruerar kretskort, ASICar, och programmerar FPGAer. Studenten kan välja att bli specialist inom utveckling av sensor-baserade elektroniksystem, System-on-Chip (SoC) design, eller bygga elektronik för Internet-of-Things (IoT).
  • Inbyggda plattformar fokuserar på designen av själva plattformen, dvs den inbyggda hårdvaran och dess interaktion med den inbyggda mjukvaran. Studenten kan välja att bli specialist inom utveckling av inbyggda (flerkärniga- eng. multi-core) DSP plattformar, inbyggda (flerkärniga) datorplattformar, och inbyggda (flerkärniga) styr och reglerplattformar. 
  • Inbyggd mjukvara fokuserar på software engineering för (distribuerade) inbyggda system, dvs utveckling, hantering och test av (distribuerad) inbyggd mjukvara för inbyggda (flerkärniga) plattformar. studenten kan välja att bli specialist inom mjukvara för inbyggda realtidssystem, med tillämpningar mot styr- och reglerteknik eller generella inbyggda datorsystem.
  • Inbyggd styr- och reglerteknik fokuserar på design, hantering och utveckling av (distribuerade) inbyggda styr och reglersystem för applikationer inom automation, mekatronik, och robotik.

Rekommenderade förkunskaper för de olika spåren:

  • Inbyggd elektronik: Grundkurs i analog elektronik.
  • Inbyggda plattformar: Inga utöver särskild behörighet. 
  • Inbyggd mjukvara: Kurs i diskret matematik. God programmeringsvana.
  • Inbyggda styr- och reglersystem: Grundkurs i mekanik (motsvarande SG1102), grundkurs i styr- och reglerteknik.

International Dual Degree ‒ För studenter som är intresserade av att läsa utomlands finns möjligheten att ta en Dual Degree genom att läsa ett år på KTH och ett år på ett av våra partneruniversitet (för närvarande UESTC i Kina och Khalifa University, Dubai). Kurser väljs i överensskommelse med respektive partneruniversitet.