Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, teknik och ledning för energi- och miljösystem (TEEEM), Utbildningsplan för kull HT2009

Senast ändrad: 2010-08-13
Godkänd: 2010-08-13

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier.Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå.

Undervisningsspråket för programmet är helt på engelska.