Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp 6,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp 5,0 4,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp 3,0 3,0