Senast ändrad: 2012-03-07
Godkänd: 2012-09-26

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå. Undervisningsspråket för programmet är helt på engelska

Undervisningsspråket för programmet är helt på engelska.