Senast ändrad: 2014-03-11
Godkänd: 2014-03-14

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå. Undervisningsspråket för programmet är helt på engelska