Årskurs 2

Masterprogram, teknik och ledning för energi- och miljösystem (TEEEM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 1,5 7,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 4,0 5,0
MJ2411 Förnybar energi 6,0 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö 6,0 3,0 3,0