Senast ändrad: 2014-09-12
Godkänd: 2014-09-12

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå. Undervisningsspråket för programmet är helt på engelska