Senast ändrad: 2016-02-02
Godkänd: 2016-04-18

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå. Undervisningsspråket för programmet är helt på engelska