Senast ändrad: 2016-04-19
Godkänd: 2016-04-19

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Utbildningen är på avancerad nivå och sker på engelska.