Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, teknik och ledning för energi- och miljösystem (TEEEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2017-08-18
Godkänd: 2017-08-18

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Utbildningen är på avancerad nivå och sker på engelska.