Årskurs 2

Masterprogram, teknik och ledning för energi- och miljösystem (TEEEM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 50660 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 50661 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi 50001 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö 50003 6,0 hp 3,0 3,0