Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studenter som ansöker till masterprogrammet i miljöteknik vid KTH kommer att börja sitt första år av studier (60 hp) i spåret miljöteknik på KTH och fortsätta vid DTU för att slutföra sitt andra år av studier (60 hp), inklusive en 30 hp examensarbete.

Länker till kurser på DTU

 Semester 3 at DTU:

12240 Environmental Management and Ethics 5 ECTShttp://www.kurser.dtu.dk/12240.aspx?menulanguage=en-gb

42631 Environment and Economics 5 ECTShttp://www.kurser.dtu.dk/42631.aspx?menulanguage=en-gb

42470 Introduction to Industrial Environmental Management 5 ECTS    http://www.kurser.dtu.dk/42470.aspx?menulanguage=en-gb

42372 Life Cycle Assessment of Products and Systems 10 ECTS                           http://www.kurser.dtu.dk/42372.aspx?menulanguage=en-gb

12242 Environmental Management in the Tropics 10 ECTShttp://www.kurser.dtu.dk/12242.aspx?menulanguage=en-gb

Electives 5 ECTS           http://www.kurser.dtu.dk/search.aspx?lstDepartment=11,12&lstTeachingPeriod=E1;E2;E3;E4;E5;E1A;E2A;E3A;E4A;E5A;E1B;E2B;E3B;E4B;E5B;E&lstType=DTU_MSC%C2%A4DTU_Advanced&YearGroup=2011-2012&btnSearch=Search

Semester 4 at DTU:                                                                  

Degree Project 30 ECTS

För studenter som börjar på DTU, har det andra studieåret följande kurser, se läsårsplanen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp 4,0 3,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE2401 Teknisk geologi 7,5 hp 7,5
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp 7,5
AE2503 Miljödata 7,5 hp 7,5
AE2107 Modellering av vattensystem 7,5 hp 7,5
AE2302 Vattenreningsprocesser och teknik 7,5 hp 7,5
AE2708 Projekt i miljöteknik 7,5 hp 7,5
AL231X Examensarbete inom miljöteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0