Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp Avancerad nivå
AE2503 Miljödata 7,5 hp Avancerad nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE2104 Miljömätning och monitoring 7,5 hp Avancerad nivå
AE2304 Vatten- och avloppsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
AE2507 Strategisk miljöbedömning 7,5 hp Avancerad nivå
AE2707 Förvaltning av mark- och vattenresurser 7,5 hp Avancerad nivå
AE2801 Miljökemi och riskbedömning 7,5 hp Avancerad nivå
AG2141 Urban Infrastructure 7,5 hp Avancerad nivå
AG2143 Sustainable Rural and Urban Development 7,5 hp Avancerad nivå
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 hp Avancerad nivå
AL2300 Verktyg för naturresursförvaltning 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studenter som ansöker till masterprogrammet i miljöteknik vid KTH kommer att börja sitt första år av studier (60 hp) i spåret miljöteknik på KTH och fortsätta vid DTU för att slutföra sitt andra år av studier (60 hp), inklusive en 30 hp examensarbete enligt följande;

För studenter som börjar på DTU, har det första studieåret följande kurser:

Recommended course

12104 Modelling of Environmental Processes and Technologies (10 ECTS)
http://www.kurser.dtu.dk/12104.aspx?menulanguage=en-gb

12237 Chemicals in the Environment (10 ECTS)
http://www.kurser.dtu.dk/12237.aspx?menulanguage=en-gb

42273 Urban Planning and Sustainable Urban Development (10 ECTS)
http://www.kurser.dtu.dk/42273.aspx?menulanguage=en-gb

42542 Management of Environment and Work Environments

Optional courses

12240 Environmental Management and Ethics (5 ECTS),
http://www.kurser.dtu.dk/12240.aspx?menulanguage=en-gb

42631 Environment and Economics (5 ECTS)
http://www.kurser.dtu.dk/42631.aspx?menulanguage=en-gb

12242 Environmental Management in the Tropics (10 ECTS)
http://www.kurser.dtu.dk/12242.aspx?menulanguage=en-gb

42372 Life Cycle Assessment of Products and Systems (10 ECTS)
http://www.kurser.dtu.dk/42372.aspx?menulanguage=en-gb

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE2107 Modellering av vattensystem 7,5 hp Avancerad nivå
AE2302 Vattenreningsprocesser och teknik 7,5 hp Avancerad nivå
AE2401 Teknisk geologi 7,5 hp Avancerad nivå
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp Avancerad nivå
AE2503 Miljödata 7,5 hp Avancerad nivå
AE2708 Projekt i miljöteknik 7,5 hp Avancerad nivå
AL231X Examensarbete inom miljöteknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studenter som ansöker till masterprogrammet i miljöteknik vid KTH kommer att börja sitt första år av studier (60 hp) i spåret miljöteknik på KTH och fortsätta vid DTU för att slutföra sitt andra år av studier (60 hp), inklusive en 30 hp examensarbete.

Länker till kurser på DTU

 Semester 3 at DTU:

12240 Environmental Management and Ethics 5 ECTShttp://www.kurser.dtu.dk/12240.aspx?menulanguage=en-gb

42631 Environment and Economics 5 ECTShttp://www.kurser.dtu.dk/42631.aspx?menulanguage=en-gb

42470 Introduction to Industrial Environmental Management 5 ECTS    http://www.kurser.dtu.dk/42470.aspx?menulanguage=en-gb

42372 Life Cycle Assessment of Products and Systems 10 ECTS                           http://www.kurser.dtu.dk/42372.aspx?menulanguage=en-gb

12242 Environmental Management in the Tropics 10 ECTShttp://www.kurser.dtu.dk/12242.aspx?menulanguage=en-gb

Electives 5 ECTS           http://www.kurser.dtu.dk/search.aspx?lstDepartment=11,12&lstTeachingPeriod=E1;E2;E3;E4;E5;E1A;E2A;E3A;E4A;E5A;E1B;E2B;E3B;E4B;E5B;E&lstType=DTU_MSC%C2%A4DTU_Advanced&YearGroup=2011-2012&btnSearch=Search

Semester 4 at DTU:                                                                  

Degree Project 30 ECTS

För studenter som börjar på DTU, har det andra studieåret följande kurser, se läsårsplanen.