Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studenter som ansöker till masterprogrammet i miljöteknik vid KTH kommer att börja sitt första år av studier (60 hp) i spåret miljöteknik på KTH och fortsätta vid DTU för att slutföra sitt andra år av studier (60 hp), inklusive en 30 hp examensarbete enligt följande;

För studenter som börjar på DTU, har det första studieåret följande kurser:

Recommended course

12104 Modelling of Environmental Processes and Technologies (10 ECTS)
http://www.kurser.dtu.dk/12104.aspx?menulanguage=en-gb

12237 Chemicals in the Environment (10 ECTS)
http://www.kurser.dtu.dk/12237.aspx?menulanguage=en-gb

42273 Urban Planning and Sustainable Urban Development (10 ECTS)
http://www.kurser.dtu.dk/42273.aspx?menulanguage=en-gb

Optional courses

12240 Environmental Management and Ethics (5 ECTS),
http://www.kurser.dtu.dk/12240.aspx?menulanguage=en-gb

42631 Environment and Economics (5 ECTS)
http://www.kurser.dtu.dk/42631.aspx?menulanguage=en-gb

42372 Life Cycle Assessment of Products and Systems (10 ECTS)
http://www.kurser.dtu.dk/42372.aspx?menulanguage=en-gb

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp 4,0 3,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp 7,5
AE2503 Miljödata 7,5 hp 7,5
AE2801 Miljökemi och riskbedömning 7,5 hp 7,5
AG2143 Sustainable Rural and Urban Development 7,5 hp 7,5
AG2803 Ecosystem Support and Environmental Justice 7,5 hp 7,5
AE2304 Vatten- och avloppsteknik 7,5 hp 7,5
AE2507 Strategisk miljöbedömning 7,5 hp 7,5
AG2141 Urban Infrastructure 7,5 hp 7,5
AE2104 Miljömätning och monitoring 7,5 hp 7,5
AE2707 Förvaltning av mark- och vattenresurser 7,5 hp 7,5
AL2300 Verktyg för naturresursförvaltning 7,5 hp 7,5