Årskurs 1

Masterprogram, miljöteknik (TEEGM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studenter som ansöker till masterprogrammet i miljöteknik vid KTH kommer att börja sitt första år av studier (60 hp) i spåret miljöteknik på KTH och fortsätta vid DTU för att slutföra sitt andra år av studier (60 hp), inklusive en 30 hp examensarbete enligt följande;

För studenter som börjar på DTU, har det första studieåret följande kurser:

Recommended course

12104 Modelling of Environmental Processes and Technologies (10 ECTS)
http://www.kurser.dtu.dk/12104.aspx?menulanguage=en-gb

12237 Chemicals in the Environment (10 ECTS)
http://www.kurser.dtu.dk/12237.aspx?menulanguage=en-gb

Optional courses

12240 Environmental Management and Ethics (5 ECTS),
http://www.kurser.dtu.dk/12240.aspx?menulanguage=en-gb

42631 Environmental Economics (5 ECTS)
http://www.kurser.dtu.dk/42631.aspx?menulanguage=en-gb

42372 Life Cycle Assessment of Products and Systems (10 ECTS)
http://www.kurser.dtu.dk/42372.aspx?menulanguage=en-gb

42275 Sustainable Urban Development: a project oriented approach
(5 ECTS)http://kurser.dtu.dk/course/42275

42378 Health, environmental and life cycle impacts in different assessment frameworks
(5 ECTS)http://kurser.dtu.dk/course/42378