Årskurs 2

Masterprogram, miljöteknik (TEEGM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studenter som ansöker till masterprogrammet i miljöteknik vid KTH kommer att börja sitt första år av studier (60 hp) i spåret miljöteknik på KTH och fortsätta vid DTU för att slutföra sitt andra år av studier (60 hp), inklusive en 30 hp examensarbete.

Länker till kurser på DTU

 Semester 3 at DTU:

12240 Environmental Management and Ethics 5 ECTS, Recommended) http://www.kurser.dtu.dk/12240.aspx?menulanguage=en-gb

42631 Environment and Economics 5 ECTS (Recommended) http://www.kurser.dtu.dk/42631.aspx?menulanguage=en-gb

42372 Life Cycle Assessment of Products and Systems 10 ECTS (Optional) http://www.kurser.dtu.dk/42372.aspx?menulanguage=en-gb

Semester 4 at DTU:                                                                  

Degree Project 30 ECTS

För studenter som börjar på DTU, har det andra studieåret följande kurser, se läsårsplanen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE2107 Modellering av vattensystem 7,5 hp
AE2302 Vattenreningsprocesser och teknik 7,5 hp
AE2401 Teknisk geologi 7,5 hp
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp
AE2503 Miljödata 7,5 hp
AL231X Examensarbete inom miljöteknik, avancerad nivå 30,0 hp