Årskurs 2

Masterprogram, hållbar miljöteknik och infrastruktur (TEESM), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE2102 Quantitative Hydrogeology 7,5 hp
AG2803 Ecosystem Support and Environmental Justice 7,5 hp 7,5
AE2001 Projekt i miljöteknik 15,0 hp 7,5 7,5
AG2145 Project Sustainable Infrastructure 15,0 hp 7,5 7,5

Inriktningar