Årskurs 2

Masterprogram, hållbar miljöteknik och infrastruktur (TEESM), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 7,5

Inriktningar

Hållbara infrastrukturer (HI)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AG2803 Ecosystem Support and Environmental Justice 7,5 7,5
AG2145 Project Sustainable Infrastructure 15,0 7,5 7,5

Miljöteknik (MT)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AE2102 Quantitative Hydrogeology 7,5 7,5
AE2001 Projekt i miljöteknik 15,0 7,5 7,5