Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, hållbar miljöteknik och infrastruktur (TEESM), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Hållbara infrastrukturer (HI)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 Avancerad nivå
AG2142 Political Economy for Environmental Planners 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE2101 Environmental Dynamics/Chemical Processes 7,5 Avancerad nivå
AE2301 Water and Waste Handling 7,5 Avancerad nivå
AE2402 Miljögeologi 7,5 Avancerad nivå
AE2502 Naturresursförvaltning 7,5 Avancerad nivå
AE2503 Miljödata 7,5 Avancerad nivå
AG2141 Urban Infrastructure 7,5 Avancerad nivå
AG2143 Sustainable Rural and Urban Development 7,5 Avancerad nivå
AG2147 Sustainable Urbanism and Green Metropolitan City Regions 7,5 Avancerad nivå
AG2501 Human Settlements and Housing 7,5 Avancerad nivå
AI2509 Management of Land and Water 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG2145 Project Sustainable Infrastructure 15,0 Avancerad nivå
AG2803 Ecosystem Support and Environmental Justice 7,5 Avancerad nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå

Miljöteknik (MT)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE2101 Environmental Dynamics/Chemical Processes 7,5 Avancerad nivå
AE2201 Miljödynamik/fysikaliska processer 7,5 Avancerad nivå
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 Avancerad nivå
AG2142 Political Economy for Environmental Planners 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE2104 Miljömätning och monitoring 7,5 Avancerad nivå
AE2301 Water and Waste Handling 7,5 Avancerad nivå
AE2402 Miljögeologi 7,5 Avancerad nivå
AE2502 Naturresursförvaltning 7,5 Avancerad nivå
AE2503 Miljödata 7,5 Avancerad nivå
AI2509 Management of Land and Water 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE2001 Projekt i miljöteknik 15,0 Avancerad nivå
AE2102 Quantitative Hydrogeology 7,5 Avancerad nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå