Årskurs 1

Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik (TEFRM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp 6,0
EF2222 Den hållbara ingenjören i elektrofysik 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EI2405 Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
EI2433 Electrotechnical Modelling 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1321 Fjärranalysteknik 7,5 hp 7,5
EF2215 Plasmafysik II 7,5 hp 7,5
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 3,0 hp 1,5 1,5
EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp 7,5
EF2270 Teknisk plasmafysik 6,0 hp 6,0
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 hp 6,0
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp 7,5
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hp 7,5
SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 hp 6,0
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 hp 6,0
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 hp 12,0
SK2814 Mikrovågsteknik 7,5 hp 7,5
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 hp 4,5 4,5
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 3,0 hp 1,5 1,5
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp 3,0 3,0
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp 7,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp 6,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp 7,5
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 6,0 hp 6,0
SK2340 Fourieroptik 6,0 hp 6,0
SK2411 Laserfysik 7,5 hp 7,5
SK2766 Halvledar- och nanooptik 6,0 hp 6,0
SK2812 Fotonik 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spåret Mikrovågsteknik har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, EI2420, EI2510,  EK2350.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2814 Mikrovågsteknik 7,5 hp 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp 7,5
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp 7,5
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 hp 4,5 4,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5

Spåret Fotonik har fem obligatoriska kurser. Inom spåret kan också följande villkorligt valfria kurser väljas: SK2350, SK2400, SK2411, SK2766, EI2510, SK2811.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp 3,0 3,0
SK2340 Fourieroptik 6,0 hp 6,0
SK2812 Fotonik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 hp 6,0
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 hp 12,0
SK2411 Laserfysik 7,5 hp 7,5
SK2766 Halvledar- och nanooptik 6,0 hp 6,0

Spåret Plasma har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också två av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2400, SH2008, SK2400, SK2814 , EF2240, EF2245, ED2235.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2270 Teknisk plasmafysik 6,0 hp 6,0
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 hp 6,0
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 hp 6,0
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 hp 12,0
SK2814 Mikrovågsteknik 7,5 hp 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp 7,5

Spåret Rymd har sex obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, SH2008, EI2440, EI2400, EF2245, AG1321.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 3,0 hp 1,5 1,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hp 7,5
SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 hp 6,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp 7,5