Årskurs 1

Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik (TEFRM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 7,5
EF2200 Plasmafysik 6,0 6,0
EF2222 Den hållbara ingenjören i elektrofysik 3,0 0,5 0,5 0,3 0,2
EI2405 Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs 7,5 7,5
EI2433 Electrotechnical Modelling 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AG1321 Fjärranalysteknik 7,5 7,5
EF2215 Plasmafysik II 7,5 7,5
EF2240 Rymdfysik 6,0 6,0
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 3,0 1,5 1,5
EF2245 Rymdfysik II 7,5 7,5
EF2270 Teknisk plasmafysik 6,0 6,0
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 7,5
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 60815 6,0 6,0
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 60790 7,5 7,5
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 60792 7,5 7,5
SH2008 Grundläggande modern fysik 60146 6,0 6,0
SK2350 Optisk mätteknik 60188 6,0 6,0
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 60219 12,0 12,0
SK2814 Mikrovågsteknik 60233 7,5 7,5
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 60795 9,0 4,5 4,5
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 60310 3,0 1,5 1,5
SK2320 Optisk problemlösning 60184 6,0 3,0 3,0
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60024 7,5 7,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 60814 6,0 6,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 60788 7,5 7,5
EI2410 Fältteori för vågledare 60789 7,5 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60801 7,5 7,5
SH2402 Astrofysik 60152 6,0 6,0
SK2340 Fourieroptik 60187 6,0 6,0
SK2411 Laserfysik 60221 7,5 7,5
SK2766 Halvledar- och nanooptik 60229 6,0 6,0
SK2812 Fotonik 60232 7,5 7,5

Inriktningar

Spår, mikrovågsteknik (MIC)

Spåret Mikrovågsteknik har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, EI2420, EI2510,  EK2350.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2814 Mikrovågsteknik 60233 7,5 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60788 7,5 7,5
EI2410 Fältteori för vågledare 60789 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 60790 7,5 7,5
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 60795 9,0 4,5 4,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60801 7,5 7,5

Spår, fotonik (PHS)

Spåret Fotonik har fem obligatoriska kurser. Inom spåret kan också följande villkorligt valfria kurser väljas: SK2350, SK2400, SK2411, SK2766, EI2510, SK2811.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2320 Optisk problemlösning 60184 6,0 3,0 3,0
SK2340 Fourieroptik 60187 6,0 6,0
SK2812 Fotonik 60232 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2350 Optisk mätteknik 60188 6,0 6,0
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 60219 12,0 12,0
SK2411 Laserfysik 60221 7,5 7,5
SK2766 Halvledar- och nanooptik 60229 6,0 6,0

Spår, plasma (PLA)

Spåret Plasma har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också två av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2400, SH2008, SK2400, SK2814 , EF2240, EF2245, ED2235.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EF2270 Teknisk plasmafysik 6,0 6,0
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 60815 6,0 6,0
ED2200 Energi och fusionsforskning 60814 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SH2008 Grundläggande modern fysik 60146 6,0 6,0
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 60219 12,0 12,0
SK2814 Mikrovågsteknik 60233 7,5 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60788 7,5 7,5

Spår, rymd (SPA)

Spåret Rymd har sex obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, SH2008, EI2440, EI2400, EF2245, AG1321.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 60310 3,0 1,5 1,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60024 7,5 7,5
SH2402 Astrofysik 60152 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 60792 7,5 7,5
SH2008 Grundläggande modern fysik 60146 6,0 6,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 60788 7,5 7,5