Årskurs 2

Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik (TEFRM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Spår, mikrovågsteknik (MIC)

Spåret Mikrovågsteknik har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas:  EI2402, EI2420, EI2510,  EK2350.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 50526 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 50761 7,5 7,5
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 60507 9,0 4,5 4,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EK2370 Bygg ditt eget radarsystem, projektkurs 50708 7,5 7,5

Spår, fotonik (PHS)

Spåret Fotonik har fem obligatoriska kurser. Inom spåret kan också följande villkorligt valfria kurser väljas: SK2350, SK2400, SK2411, SK2766, EI2510, SK2811.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2300 Optisk fysik 50022 6,0 6,0
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 50817 3,0 3,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 51100 7,5 7,5
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 50202 9,0 4,5 4,5

Spår, plasma (PLA)

Spåret Plasma har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också två av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2400, SH2008, SK2400, SK2814 , EF2240, EF2245, ED2235.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EF2215 Plasmafysik II 50654 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EF2240 Rymdfysik 50017 6,0 6,0
ED2235 Atomfysik för fusion 50015 6,0 6,0
EF2245 Rymdfysik II 50018 7,5 7,5

Spår, rymd (SPA)

Spåret Rymd har sex obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, SH2008, EI2440, EI2400, EF2245, AG1321

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EF2240 Rymdfysik 50017 6,0 6,0
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 50375 3,0 1,5 1,5
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 50019 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AG1321 Fjärranalysteknik 50837 7,5 7,5
EF2245 Rymdfysik II 50018 7,5 7,5
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 50761 7,5 7,5